ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 4:07am.  
line decor
             

Dhamma Videos

PROTECTIVE SUTTAS - PARITTA SUTTA ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား Dhamma Talk-Khandha Sutta ,Dhamma Web Video
Khandha Sutta by PROTECTIVE SUTTAS - PARITTA SUTTA
ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား ၏ တရားေတာ္ ''
* Mangala Sutta: for blessings and prosperity * Ratana Sutta: for getting free from dangers caused by disease, evil spirits and famine * Metta Sutta: for suffusing all kinds of beings with loving-kindness * Khandha Sutta: for protecting against snakes and other creature * Mora Sutta: for protection against snares, imprisonment and for safety * Vatta Sutta: for protection against fire * Dhajagga Sutta: for protection against fear, trembling and horror * Āthānāliya Sutta: for protection against evil spirits, and gaining health and happiness * Angulimāla Sutta: for easy delivery for expectant mothers * Bojjhanga Sutta: for protection against and getting free from sickness and disease * Pubbanha Sutta: for protection against bad omens, etc., and gaining happiness
Key Word Khandha Sutta
Media Type WMV(5.7Mb)
Language ၿမန္မာဘာသာ
Link1 http://www.dhammaweb.net/video/Protective_Sutta_Khandha_Sutta_07.wmv
Link2
Recorded on 1 January,
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web