ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:00am.  
line decor
Dhamma Videos Thazin Yaykyaw Sayadaw သဇင္ေရေက်ာ္ ဆရာေတာ္ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseသဇင္ေရေက်ာ္ ဆရာေတာ္ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 1
2 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 2
3 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၃ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 3
4 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၄ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 4
5 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၅ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 5
6 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၆ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 6
7 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၇ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 7
Thazin Yaykyaw Sayadaw Dhamma Talks :7 entries