ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 1:32pm.  
line decor
Dhamma Videos Thamanya Sayadaw သာမညဆရာေတာ္ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseသာမညဆရာေတာ္ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 1 of 7)
2 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၂) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 2 of 7)
3 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၃) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 3 of 7)
4 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၄) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 4 of 7)
5 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၅) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 5 of 7)
6 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၆) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 6 of 7)
7 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၇) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 7 of 7)
Thamanya Sayadaw Dhamma Talks :7 entries