ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 2:55am.  
line decor
Dhamma Videos Teikkanyanalankara, Ashin အ႐ွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseအ႐ွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ကႏၷီေျမဇင္းသမထ-၀ိပႆနာနည္း-အပိုင္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ Kanni's Way of Samatha & Vipassana Meditation Part (I)
2 ကႏၷီေျမဇင္းသမထ-၀ိပႆနာနည္း-အပိုင္း(၂) ၿမန္မာဘာသာ Kanni's Way of Samatha & Vipassana Meditation Part (II)
3 ကႏၷီေျမဇင္းသမထ-၀ိပႆနာနည္း-အပိုင္း(၃) ၿမန္မာဘာသာ Kanni's Way of Samatha & Vipassana Meditation Part (III)
4 ကႏၷီေျမဇင္းသမထ-၀ိပႆနာနည္း-အပိုင္း(၄) ၿမန္မာဘာသာ Kanni's Way of Samatha & Vipassana Meditation Part (IV)
Teikkanyanalankara, Ashin Dhamma Talks :4 entries