ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:46pm.  
line decor
Dhamma Videos Sandardhika Ashin အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseအရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 အႏွိင္းမဲ့မွ အႏႈိင္းမဲ့သို႕ (၁) ၁၃-၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Beyond Compare (Part I)
2 အႏွိင္းမဲ့မွ အႏႈိင္းမဲ့သို႕ (၂) ၁၃-၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Beyond Compare (Part II)
3 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (ဒုတိယပိုင္း) (၁) ၂၃-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part II-A)
4 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (ဒုတိယပိုင္း) (၂) ၂၃-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part II-B)
5 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (တတိယပိုင္း) (၁) ၂၄-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part III-A)
6 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (တတိယပိုင္း) (၂) ၂၄-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part III-B)
7 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (ပဥၥမပိုင္း) ၂၆-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part V)
8 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (စတုတၳပိုင္း) (၁) ၂၅-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part VI-A)
9 အႏွိင္းမဲ့ ဘာ၀နာ တရားေတာ္ (စတုတၳပိုင္း) (၂) ၿမန္မာဘာသာ Bhavana Beyond compare (Part VI-B)
10 စိတ္ေကာင္းထားပါ ကေလးရယ္ (၁) ၂၉-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Good Mind (Part I)
11 စိတ္ေကာင္းထားပါ ကေလးရယ္ (၂) ၂၉-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Good Mind (Part II)
12 စာနာပါကြယ္ ကေလးရယ္ (၁) ၃၁-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Sympathetic Mind (Part I)
13 စာနာပါကြယ္ ကေလးရယ္ (၂) ၃၁-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Sympathetic Mind (Part II)
14 ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႕ (၁) ၿမန္မာဘာသာ Do not let mental painfulness (Part I)
15 ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႕ (၂) ၿမန္မာဘာသာ Do not let mental painfulness (Part II)
16 ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႕ (၃) ၿမန္မာဘာသာ Do not let mental painfulness (Part III)
17 ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႕ (၄A) ၿမန္မာဘာသာ Do not let mental painfulness (Part VI-A)
18 ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႕ (၄B) ၿမန္မာဘာသာ Do not let mental painfulness (Part VI-B)
19 အေနေ၀းေပမဲ့ အေ၀းေနမဟုတ္ပါ ၁၄-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ Far but stay Near
20 ေ၀းကြာတိုင္းေ၀းရမွာလား ၁၈-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ Far means?
21 ေ၀းေလေကာင္းေလ ၁၆-၁၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ It is better to be far away
22 ျပင္လိုက္ရင္သစ္သြားမွာပါ (၁) ၄-၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Make it new (Part I)
23 ျပင္လိုက္ရင္သစ္သြားမွာပါ (၂) ၄-၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Make it new (Part II)
24 မခ်စ္တတ္မမုန္းတတ္တဲ့သူ (၁) ၆-၃-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Neither Love Nor Hate (Part I)
25 မခ်စ္တတ္မမုန္းတတ္တဲ့သူ (၂) ၆-၃-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Neither Love Nor Hate (Part II)
26 တစ္ရာႏွင့္ တစ္ရက္ တရားေတာ္ (ဒုတိယပိုင္း) (၁) ၂၁-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ One Hundred (Part I)
27 တစ္ရာႏွင့္ တစ္ရက္ တရားေတာ္ (ဒုတိယပိုင္း) (၂) ၂၁-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ One Hundred (Part II)
28 အေသလွတဲ့သူ (၁) ၁၈-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Peaceful Death (Part I)
29 အေသလွတဲ့သူ (၂) ၁၈-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ Peaceful Death (Part II)
30 အႏႈိင္းမဲ့ အေဖာ္ (၁) ၂-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Uncomparable companion (Part I)
31 အႏႈိင္းမဲ့ အေဖာ္ (၂) ၂-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Uncomparable companion (Part II)
32 အႏႈိင္းမဲ့ မီး (၁) ၅-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Uncomparable Flame (Part I)
33 အႏႈိင္းမဲ့ မီး (၂) ၅-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Uncomparable Flame (Part II)
34 အႏႈိင္းမဲ့ ရနံ႕ (၁) ၃-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Uncomparable sweet smell (Part I)
35 အႏႈိင္းမဲ့ ရနံ႕ (၂) ၃-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Uncomparable sweet smell (Part II)
36 မဂၤလာေဆာင္တဲ့ေန႕ (သက်မုနိ) (၁) ၂၂-၁၀-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Wedding Day (Part I)
37 မဂၤလာေဆာင္တဲ့ေန႕ (သက်မုနိ) (၂) ၂၂-၁၀-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Wedding Day (Part II)
Sandardhika Ashin Dhamma Talks :37 entries