ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:01am.  
line decor
Dhamma Videos SISTER( SAYALAY ) SUSILA ဆရာေလးသုသီလ(ဖားေအာက္ေတာရ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဆရာေလးသုသီလ(ဖားေအာက္ေတာရ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္) Sayalay Susila
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 Abhidhamma 1-1 Consciousness_sense-sphere English Abhidhamma 1-1 Consciousness_sense-sphere
2 Abhidhamma 1-2 Consciousness Sphere & Supramundane English Abhidhamma 1-2 Consciousness Sphere & Supramundane
3 Abhidhamma 2-1 Mental Factors (7Universals) English Abhidhamma 2-1 Mental Factors (7Universals)
4 Abhidhamma 2-2 Mental Factors (6 Occasionals) English Abhidhamma 2-2 Mental Factors (6 Occasionals)
5 Abhidhamma 2-3 Mental Factors (14Unwholesome Factors Part I) English Abhidhamma 2-3 Mental Factors (14Unwholesome Factors Part I)
6 Abhidhamma 2-4 Mental Factors (14 Unwholesome factors Part 2) English Abhidhamma 2-4 Mental Factors (14 Unwholesome factors Part 2)
7 Abhidhamma 2-5 Mental Factors (25 Beautiful Factors 1) English Abhidhamma 2-5 Mental Factors (25 Beautiful Factors 1)
8 Abhidhamma 2-5 Mental Factors (25 Beautiful Factors Part 2) English Abhidhamma 2-5 Mental Factors (25 Beautiful Factors Part 2)
9 Abhidhamma 4-1 Process Freed 1 English Abhidhamma 4-1 Process Freed 1
10 Abhidhamma 4-2 Process Freed 2 English Abhidhamma 4-2 Process Freed 2
11 Abhidhamma Lecture Video Part (01A) English Abhidhamma Lecture Video Part (01A)
12 Abhidhamma Lecture Video Part (01A) English Abhidhamma Lecture Video Part (01A)
13 Abhidhamma Lecture Video Part (02A) English Abhidhamma Lecture Video Part (02A)
14 Abhidhamma Lecture Video Part (02B) English Abhidhamma Lecture Video Part (02B)
15 Abhidhamma Lecture Video Part (03) English Abhidhamma Lecture Video Part (03)
16 Abhidhamma Lecture Video Part (04) English Abhidhamma Lecture Video Part (04)
17 Abhidhamma Lecture Video Part (05) English Abhidhamma Lecture Video Part (05)
18 Abhidhamma Lecture Video Part (06) English Abhidhamma Lecture Video Part (06)
19 Abhidhamma Lecture Video Part (07A) English Abhidhamma Lecture Video Part (07A)
20 Abhidhamma Lecture Video Part (07B) English Abhidhamma Lecture Video Part (07B)
21 Abhidhamma Lecture Video Part (08A) English Abhidhamma Lecture Video Part (08A)
22 Abhidhamma Lecture Video Part (08B) English Abhidhamma Lecture Video Part (08B)
23 Abhidhamma Lecture Video Part (09) English Abhidhamma Lecture Video Part (09)
24 Abhidhamma Lecture Video Part (10) English Abhidhamma Lecture Video Part (10)
25 Abhidhamma Lecture Video Part (10) English Abhidhamma Lecture Video Part (10)
26 Abhidhamma Lecture Video Part (12) English Abhidhamma Lecture Video Part (12)
27 Anapanasati Mediation English Anapanasati Mediation
28 Dhamma Talks about Jhana (1 of 3) English Dhamma Talks about Jhana (1 of 3)
29 Dhamma Talks about Jhana (2 of 3) English Dhamma Talks about Jhana (2 of 3)
30 Dhamma Talks about Jhana (3 of 3) English Dhamma Talks about Jhana (3 of 3)
SISTER( SAYALAY ) SUSILA Dhamma Talks :30 entries