ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:01am.  
line decor
Dhamma Videos Rawengwe (Inn Ma) ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 မျငိမ္မလွဳပ္ ကူးပါတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Across the sansara ocean
2 မိမိကိုယ္မိမိတည္ေဆာက္မယ္တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ By yourself
3 အက်ိဳးလိုခ်င္ အေၾကာင္းကိုသိပါတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Cause and Effect (1 of 4)
4 အက်ိဳးလိုခ်င္ အေၾကာင္းကိုသိပါတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Cause and Effect (2 of 4)
5 အက်ိဳးလိုခ်င္ အေၾကာင္းကိုသိပါတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Cause and Effect (3 of 4)
6 အက်ိဳးလိုခ်င္ အေၾကာင္းကိုသိပါတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Cause and Effect (4 of 4)
7 ဒါနကိုပါရမီေျမာက္ေအာင္ ဘယ္လိုျပဳမလဲ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dana Parami-Perfection
8 ဓမၼရေ၀ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္ တရားပြဲမွတ္တမ္း-1 ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (Part 1)
9 ဓမၼရေ၀ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္ တရားပြဲမွတ္တမ္း-2 ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (Part 2)
10 ဓမၼရေ၀ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္ တရားပြဲမွတ္တမ္း-3 ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (Part 3)
11 ဓမၼရေ၀ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္ တရားပြဲမွတ္တမ္း-4 ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (Part 4)
12 ဓမၼရေ၀ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္ တရားပြဲမွတ္တမ္း-5 ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (Part 5)
13 ဒီေလာက္ေလးသိရင္မဆိုးပါဘူး တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ That's not bad
Rawengwe (Inn Ma) Dhamma Talks :13 entries