ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 1:32pm.  
line decor
Dhamma Videos PROTECTIVE SUTTAS - PARITTA SUTTA ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ၿမန္မာဘာသာ Āthānāliya Sutta
2 ၿမန္မာဘာသာ Angulimāla Sutta
3 ၿမန္မာဘာသာ Bojjhanga Sutta
4 ၿမန္မာဘာသာ Conclusion
5 ၿမန္မာဘာသာ Dhajagga Sutta
6 ၿမန္မာဘာသာ Khandha Sutta
7 ၿမန္မာဘာသာ Mangala Sutta
8 ၿမန္မာဘာသာ Metta Sutta
9 ၿမန္မာဘာသာ Mora Sutta
10 ၿမန္မာဘာသာ Preliminary of Paritta
11 ၿမန္မာဘာသာ Pubbanha Sutta
12 ၿမန္မာဘာသာ Ratana Sutta
13 ၿမန္မာဘာသာ Vatta Sutta
PROTECTIVE SUTTAS - PARITTA SUTTA Dhamma Talks :13 entries