ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:00am.  
line decor
Dhamma Videos Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ၿမန္မာဘာသာ Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa Dhamma Talk 01
2 ၿမန္မာဘာသာ Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa Dhamma Talk 02
Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa Dhamma Talks :2 entries