ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 17th November 2017 5:43pm.  
line decor
Dhamma Videos Nyanissara Ashin သီတဂူဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏိႆရ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseသီတဂူဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏိႆရ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္) http://www.dhammaweb.net/nyanissara.html
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ခုဇၨဳတၱရာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ
2 ခုဇၨဳတၱရာ(၂) ၿမန္မာဘာသာ
3 ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာ တရားေတာ္ (၁) ၿမန္မာဘာသာ
4 ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာ တရားေတာ္ (၂) ၿမန္မာဘာသာ
5 ဣႆာႏွင့္ မစၦရိယ တရားေတာ ၿမန္မာဘာသာ
6 ထုတ္ျပန္ျခငး္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း တရားေတာ္၁-၆-၂၀၀၁ ၿမန္မာဘာသာ
7 ကုမုျဒာေတြပြင့္တဲ့ည တရားေတာ္ (၁)၃၀-၁၁-၂၀၀၁ ၿမန္မာဘာသာ
8 ကုမုျဒာေတြပြင့္တဲ့ည တရားေတာ္ (၂)၃၀-၁၁-၂၀၀၁ ၿမန္မာဘာသာ
9 ျမတ္ဗုဒၶ ခ်ီးမြမ္းသၫ္႔ေကာင္းမႈတရားေတာ္(၁)၈-၁-၂၀၀၂ ၿမန္မာဘာသာ
10 ျမတ္ဗုဒၶ ခ်ီးမြမ္းသၫ္႔ေကာင္းမႈတရားေတာ္(၂)၈-၁-၂၀၀၂ ၿမန္မာဘာသာ
11 မဟာပရိတၲ တရားေတာ္(၂၁-၂-၂၀၀၂) ၿမန္မာဘာသာ
12 အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ တရားေတာ္ (၁)၁-၁၁-၂၀၀၁ ၿမန္မာဘာသာ
13 အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ တရားေတာ္ (၂)၁-၁၁-၂၀၀၁ ၿမန္မာဘာသာ
14 ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္ တရားေတာ္ (၁)၁၉-၁၁-၂၀၀၂ ၿမန္မာဘာသာ
15 ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္ တရားေတာ္ (၂)၁၉-၁၁-၂၀၀၂ ၿမန္မာဘာသာ
16 ဥတၲရာ၀တၳဳ တရားေတာ္(၁)၁-၃-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
17 ဥတၲရာ၀တၳဳ တရားေတာ္(၂)၁-၃-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
18 သိၾကားမင္းေရးေသာခႏီ ၱစာတမ္း တရားေတာ္ (၁)၂၃-၁-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
19 သိၾကားမင္းေရးေသာခႏီ ၱစာတမ္း တရားေတာ္ (၂)၂၃-၁-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
20 အခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ တရားေတာ္ (၁)၂၅-၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
21 အခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ တရားေတာ္ (၂)၂၅-၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
22 သုပၸ၀ါသာ တရားေတာ္(၁)၂၇-၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
23 သုပၸ၀ါသာ တရားေတာ္(၂)၂၇-၂-၂၀၀၃ ၿမန္မာဘာသာ
24 ရတနာသုံးပါးတန္ခိုး တရားေတာ္(၁)၂၀-၁၁-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
25 ရတနာသုံးပါးတန္ခိုး တရားေတာ္(၂)၂၀-၁၁-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
26 အတြင္းမီး၊အျပင္မီး တရားေတာ္၁၈-၁၀-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
27 ကရုဏာဘာ၀နာ တရားေတာ္၁၁-၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
28 သာသနာေတာ္ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား(၇)ပါး တရားေတာ္ (၁)၁၆-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
29 သာသနာေတာ္ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား(၇)ပါး တရားေတာ္ (၂)၁၆-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
30 ေန႕စဥ္သုံး တရားေတာ္၈-၄-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
31 ဘ၀ေကာင္းေၾကာင္း ေလးပါး တရားေတာ္၁၃-၁၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
32 ၂၆-၄-၂၀၀၅ အရႈပ္ အရွင္း တရားေတာ ၿမန္မာဘာသာ
33 ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္႕ပြားေရး တရားေတာ္၂၄-၁၂-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
34 ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး တရားေတာ္ (၂)၆-၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
35 မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာ့အေျခအေနႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
36 ေသာတာပန္ သံဃာ့ ရတနာ ဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္၁၆-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
37 အိုးကြဲေရေလာင္း မျဖစ္ေစနဲ႕(၁)၃-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
38 အိုးကြဲေရေလာင္း မျဖစ္ေစနဲ႕(၂)၃-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
39 လူမိုက္တို႕၏ သြားရာလမ္း (၁)၁၃-၁၀-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
40 လူမိုက္တို႕၏ သြားရာလမ္း (၂)၁၃-၁၀-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
41 ဧကရာဇ္ မင္းႀကီး၏ ဘ၀နိဂုံုး (၁) ၃၀-၁၀-၂၀၀၇ Myanmar
42 ဧကရာဇ္ မင္းႀကီး၏ ဘ၀နိဂုံုး (၂) ၃၀-၁၀-၂၀၀၇ Myanmar
43 ဘ၀ဆီမီးတိုင္ တရားေတာ္ (၁) မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
44 ဘ၀ဆီမီးတိုင္ တရားေတာ္ (၂) မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
45 ေနနည္းသုံးပါး တရားေတာ္ (၁)၂၁-၁၀-၂၀၀၇ Myanmar
46 ေနနည္းသုံးပါး တရားေတာ္ (၂)၂၁-၁၀-၂၀၀၇ Myanmar
47 ဗုဒၶဘာသာသာက်င့္ထုံးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္မ်ား အမွတ္ (၁)၁၂-၈-၂၀၀၈ Myanmar
48 ဗုဒၶဘာသာသာက်င့္ထုံးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္မ်ား အမွတ္ (၂)၁၂-၈-၂၀၀၈ Myanmar
49 ဗုဒၶဘာသာသာက်င့္ထုံးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္မ်ား အမွတ္ (၃)၁၂-၈-၂၀၀၈ Myanmar
50 ဥပစာလာေျပာေသာ ေလာကသေဘာ (၁)၁-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
51 ဥပစာလာေျပာေသာ ေလာကသေဘာ (၂)၁-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
52 နာလႏၵ အမွတ္(၁)၉-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
53 နာလႏၵ အမွတ္;&#(၂)၉-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
54 ေရႊအိုးျမဳပ္ တရားေတာ္ (၁)၁၇-၁-၂၀၀၅ Myanmar
55 ေရႊအိုးျမဳပ္ တရားေတာ္ (၁)၁၇-၁-၂၀၀၅ Myanmar
56 သံေဝဂကထာေဒသနာေတာ္(၁)၁၇-၁၀-၂၀၀၈ Myanmar
57 သံေဝဂကထာေဒသနာေတာ္(၂)၁၇-၁၀-၂၀၀၈ Myanmar
58 ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ တရားေတာ္ (၁)၁-၁၂-၂၀၀၈ Myanmar
59 ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ တရားေတာ္ (၂)၁-၁၂-၂၀၀၈ Myanmar
60 ဥေပကၡာတရားေတာ္ (၁)၄-၉-၂၀၀၈ Myanmar
61 ဥေပကၡာတရားေတာ္ (၂)၄-၉-၂၀၀၈ Myanmar
62 ညီညြတ္ခ်င္း၏ေက်းဇူး(၂၀-၁၂-၂၀၀၆) Myanmar
63 တစ္ခုေသာလမ္း (၁)၂၁-၇-၂၀၀၈ Myanmar
64 တစ္ခုေသာလမ္း (၂)၂၁-၇-၂၀၀၈ Myanmar
65 ေမတၱာေဝမွ ေအးလိမ့္မယ္ (၁)၂၁-၁၀-၂၀၀၈ Myanmar
66 ေမတၱာေဝမွ ေအးလိမ့္မယ္ (၂)၂၁-၁၀-၂၀၀၈ Myanmar
67 ထန္းပင္ငုပ္တရားေတာ္ (၁)၄-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
68 ထန္းပင္ငုပ္တရားေတာ္ (၂)၄-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
69 သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ(၃)ပါး (၁)၃-၁-၂၀၀၈ Myanmar
70 သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ(၃)ပါး (၂)၃-၁-၂၀၀၈ Myanmar
71 ဘုန္းကံႀကီးသူမ်ား (၁)၁၇-၄-၂၀၀၈ Myanmar
72 ဘုန္းကံႀကီးသူမ်ား (၂)၁၇-၄-၂၀၀၈ Myanmar
73 နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ေကာင္းမႈ (၁)၁၃-၃-၂၀၀၈ Myanmar
74 နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ေကာင္းမႈ (၂)၁၃-၃-၂၀၀၈ Myanmar
75 သီဟ တရားေတာ္ (၁)၃၀-၃-၂၀၀၈ Myanmar
76 သီဟ တရားေတာ္ (၂)၃၀-၃-၂၀၀၈ Myanmar
77 သုခေလးပါးတရားေတာ္ (၁)၁၉-၇-၂၀၀၈ Myanmar
78 သုခေလးပါးတရားေတာ္ (၂)၁၉-၇-၂၀၀၈ Myanmar
79 အကန္းကမ ၻာမွ သစၥာမ်က္လုံး (၁)၃-၁၀-၂၀၀၈ Myanmar
80 ၿငိကပ္ျခင္း၊ ထိကပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ (၁) ၉-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
81 ၿငိကပ္ျခင္း၊ ထိကပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ (၂) ၉-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
82 ျမတ္စြာဘုရား ေနာက္ဆုံးမိန္႕ၾကားခဲ့ေသာ စကား(၆)ခြန္း (၁) ၂၉-၉-၂၀၀၆ Myanmar
83 ျမတ္စြာဘုရား ေနာက္ဆုံးမိန္႕ၾကားခဲ့ေသာ စကား(၆)ခြန္း (၂) ၂၉-၉-၂၀၀၆ Myanmar
84 ကရုဏာတရားေတာ္ (၁)၁၅-၇-၂၀၀၈ Myanmar
85 ကရုဏာတရားေတာ္ (၂)၁၅-၇-၂၀၀၈ Myanmar
86 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(၅)မ်ိဳး (၁)၉-၁၂-၂၀၀၇ Myanmar
87 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(၅)မ်ိဳး (၂)၉-၁၂-၂၀၀၇ Myanmar
88 ေအာင္ေတာ္မူ တရားေတာ္ (၁)၁၈-၇-၂၀၀၈ Myanmar
89 ေအာင္ေတာ္မူ တရားေတာ္ (၁)၁၈-၇-၂၀၀၈ Myanmar
90 ေကာသလမင္းႀကီး၏ အပၸမာဒ တရားေတာ္ (၁)၁၉-၃-၂၀၀၈ Myanmar
91 ေကာသလမင္းႀကီး၏ အပၸမာဒ တရားေတာ္ (၂)၁၉-၃-၂၀၀၈ Myanmar
92 အေၾကာင္းရွိလို႕ျဖစ္တာ (၁)၈-၁-၂၀၀၇ Myanmar
93 အေၾကာင္းရွိလို႕ျဖစ္တာ (၂)၈-၁-၂၀၀၇ Myanmar
94 တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးပါး (၁)၈-၁၂-၂၀၀၇ Myanmar
95 တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးပါး (၂)၈-၁၂-၂၀၀၇ Myanmar
96 ဒုကၡကမၻာအတြက္လိုအပ္ခ်က္ကရုဏာဘာဝနာ (၁)၇-၁-၂၀၀၈ Myanmar
97 ဒုကၡကမၻာအတြက္လိုအပ္ခ်က္ကရုဏာဘာဝနာ (၂)၇-၁-၂၀၀၈ Myanmar
98 ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည္႕ေကာင္းမႈတရားေတာ္(၁)၈-၁-၂၀၀၂ Myanmar
99 ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည္႕ေကာင္းမႈတရားေတာ္(၂)၈-၁-၂၀၀၂ Myanmar
100 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘဝေတာက္ေျပာင္ေရး တရားေတာ္၅-၈-၂၀၀၈ Myanmar
101 ခႏီ ၱ ေျမႀကီးလိုက်င့္ပါ တရားေတာ္ (၁)၁၂-၁-၂၀၀၉ Myanmar
102 ခႏီ ၱ ေျမႀကီးလိုက်င့္ပါ တရားေတာ္ (၁)၁၂-၁-၂၀၀၉ Myanmar
103 ကမ္းရွာေသာဌက္ တရားေတာ္ ၆-၁၂-၂၀၀၈ Myanmar
104 ဘုန္းကံႀကီးသူတို႕၏ သာသနာ တရားေတာ္(၁)၁၇-၁၁-၂၀၀၅ Myanmar
105 ဘုန္းကံႀကီးသူတို႕၏ သာသနာ တရားေတာ္(၂)၁၇-၁၁-၂၀၀၅ Myanmar
106  ခႏီ ၱပါရမီ တရားေတာ္ ၂၀-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
107 အသူရာတိုက္ပြဲ တရားေတာ္ Myanmar
108 ကိုယ့္ပိုင္နက္ ကိုယ့္စားက်က္ တရားေတာ္ ၄-၁၁-၂၀၀၆ Myanmar
109 ဥာဏ္မ်က္စိ ရွိၾကစမ္းပါ တရားေတာ္ ၂၀-၁-၂၀၀၈ Myanmar
110 ဆုေတာင္းေျပာင္းလိုက္ပါ တရားေတာ္ ၁၁-၁၁-၂၀၀၇ Myanmar
111 နာလႏၵ အမွတ္(၂) (ျပည္႕စုံ)၁၃-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
112 ဗာလပ႑ိတမိတ္ဆက္ တရားေတာ္(၁)၁၂-၁-၂၀၀၈ Myanmar
113 ဗာလပ႑ိတမိတ္ဆက္ တရားေတာ္(၁)၁၂-၁-၂၀၀၈ Myanmar
114 သာသနာႀကီးပြားေၾကာင္းတရား(၄)ပါးတရားေတာ္(၁)၁၀-၁-၂၀၀၈ Myanmar
115 သာသနာႀကီးပြားေၾကာင္းတရား(၄)ပါးတရားေတာ္(၂)၁၀-၁-၂၀၀၈ Myanmar
116 ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတရားေတာ္၁၃-၁၁-၂၀၀၈ Myanmar
117 ပႏၱိကလကၡဏ တရားေတာ္၁၁-၁-၂၀၀၈ Myanmar
118 မိမိဘဝရပ္တည္မွဳကို မိမိကိုယ္တုိင္တည္ေဆာက္ထားပါ။ (ဧရာဝတီတုိင္း၊ဗိုလ္ကေလးၿမိဳ့ ၂၁.၁.၂၀၁၁) ၂၀.၁.၂၀၁၁) Myanmar
119 အာယုဒါန (ပုသိမ္ၿမိဳ ့၊ ကိုးသိန္းအားကစားကြင္း ၂၄.၁.၂၀၁၁) Myanmar
120 ဘဝဆုိတာပင္လယ္ႏွင့္တူတယ္။ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ ့နယ္၊ ေၿမာင္းတကာ(စံၿပ)ေက်းရြာ ၂.၂.၂၀၁၁) Myanmar
121 မြန္ၿမတ္ေသာအက်င့္ (ပဲခူးတိုင္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ ့ ၂၅.၂.၂၀၁၁) Myanmar
122 ႏွလံုးသာကိုၿပင္တရားေတာ္ ဂ်ကာတာ၊အင္ဒုိနီးရွား ၿမန္မာဘာသာ
123 ၿဗဟၼစရိယတရားေတာ္(၄) ၿဗဟၼစုိလူမွဳကူညီေရးအသင္း ၁၂.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
124 ၪာဏ္ထက္သူအတြက္တရားေတာ္ဗုဒၶမိန့္ခြန္း ၁၆.၁၀.၂၀၁၁ အမရပူရ ၿမန္မာဘာသာ
125 တရားမွ်တၿခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း၊ညီညြတ္ၿခင္းႏွင့္အတူလက္တြဲေနထုိင္ၿခင္း ၈.၉.၂၀၁၁ မလြန္ဆန္လွဴအသင္း ၿမန္မာဘာသာ
126 အုိသည့္တုိင္ေအာင္ေကာင္းမယ့္တရား ေက်ာက္တန္း ၁၄.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
127 Character is Power တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္၊မဂၤလာဒံု ၿမန္မာဘာသာ
128 ရုပ္သာအုိ၍ၪာဏ္မအို(၁) ၿမန္မာဘာသာ
129 ရုပ္သာအုိ၍ၪာဏ္မအို(၂) ၿမန္မာဘာသာ
130 ေဇတဝန္မွာၿပန္ဆံုၾကပါစုိ့ ဗဟန္း ၁၂.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
131 အကန္းကမၻာကိုၪာဏ္မ်က္လံုးေပးသူ ဇမၺဴသီရိဗိမာန္ ၈.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
132 ခႏၶီတရားေတာ္(၂) ေတာင္ဒဂုံစက္မွဳဇံု ၂၅.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
133 ဓါတ္တူရာေပါင္း ၾသဘာလမ္း ေက်ာက္ေၿမာင္း ၂.၁၂.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
134 ဒုကၡ၏လြတ္ေၿမာက္ရာ-၂ ၿမန္မာဘာသာ Free From Suffering-Dukkha(Part II)
135 About Theravada Buddhism (part 1) English About Theravada Buddhism (part 1)
136 အကိတၱိဇာတ္ေတာ္ (၁၂-၀၃-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Akitti Jataka
137 ေထရဝါဒမိတ္ဆက္ ၿမန္မာဘာသာ An Introduction to Theravada Buddhism
138 သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေတြ့ပါေစ (၁၉-၁၂-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ Be Friend With Noble Person
139 လိပ္ႏွင့္တူေအာင္ေနပါ ၿမန္မာဘာသာ Behave like Tortoise
140 ႏုိင္ငံပုိင္ရတနာမ်ားထိမ္းသိမ္းေရး ၿမန္မာဘာသာ Belong to Country
141 ကမ္းရွားေသာငွက္ ၿမန္မာဘာသာ Bird
142 သတၱိ ၿမန္မာဘာသာ Brave
143 ဗုဒၶ၏ေနာက္ဆုံးစကား(၁) ၿမန္မာဘာသာ Budddha Last Word (Part I)
144 ဗုဒၶ၏ေနာက္ဆုံးစကား(၂) ၿမန္မာဘာသာ Budddha Last Word (Part II)
145 သံေဝဇနိယေလး႒ာန ၿမန္မာဘာသာ Buddha Birth Place,Enlightment Place, First Dhamma Talk Place, Parinibbana Place
146 ဗုဒၶႏုႆတိဘာဝနာ ၿမန္မာဘာသာ Buddhanussati Bhavana
147 Buddhist Convention ၿမန္မာဘာသာ Buddhist Convention
148 ကိုယ္က်င့္တရားသည္ဆင္းရဲသားတို႕၏အရင္းအႏွီး ၉-၂-၂၀၀၅ Myanmar Character is the poor man capital
149 အရွဳပ္အရွင္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Complex (Part I)
150 အရွဳပ္အရွင္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Complex (Part II)
151 ေမတၱာၿခံဳမွလံုလိမ့္မည္-၁ ၿမန္မာဘာသာ Cover by Metta-Loving Kindness (Part I)
152 ေမတၱာၿခံဳမွလံုလိမ့္မည္-၂ ၿမန္မာဘာသာ Cover by Metta-Loving Kindness (Part II)
153 မဂၢင္ ၈ပါးၿဖင့္ဘဝပင္လယ္ကုိၿဖတ္ေက်ာ္ၿခင္း (၁၀-၀၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Crossing Life Ocean with Noble Eightfold Path
154 စိ္တ္ၿပင္နည္း ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Good Mind
155 စိတ္ကိုျပင္မွခ်မ္းသာရ(၁) ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Good Mind (Part I)
156 စိတ္ကိုျပင္မွခ်မ္းသာရ(၂) ၿမန္မာဘာသာ Cultivate Good Mind (Part II)
157 ေနစဥ္သံုး ၿမန္မာဘာသာ Daily Usage
158 English Dhamma Lecture on Meditation
159 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ 29-06-2008 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk in Japan 29-06-2008
160 ဓမၼစႀကၤာမိတ္ဆက္(၁) ၿမန္မာဘာသာ Dhammacakkappavattana sutta (Part I)
161 ဓမၼစႀကၤာမိတ္ဆက္(၂) ၿမန္မာဘာသာ Dhammacakkappavattana sutta (Part II)
162 ေဒါသမၿဖစ္ပါေစႏွင့္(၁၉-၀၃-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Don't let anger control you
163 ေက်ာင္းအလႉတရားေတာ္-၁(၁၃-၁၁-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (1)
164 ေက်ာင္းအလႉတရားေတာ္-၂(၁၃-၁၁-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Donation of Temple Building (2)
165 ဘဝကိုအညီအမွ်ရွဳ ၿမန္မာဘာသာ Equilibrium mind for Life
166 နိဗၺာန္ရွာနည္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Find a way to Nibbana(Part I)
167 နိဗၺာန္ရွာနည္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Find a way to Nibbana(Part II)
168 ဗ်ႆနတရားငါးပါး(၁) ၿမန္မာဘာသာ Five Type of Losses (Part I)
169 ဗ်ႆနတရားငါးပါး(၂) ၿမန္မာဘာသာ Five Type of Losses (Part II)
170 ေစတီေလးပါး-၁ ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Ceti,Pagoda (Part I)
171 ေစတီေလးပါး-၂ ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Ceti,Pagoda (Part II)
172 ေကာင္းၿခင္းေလးပါး ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Goodness
173 စြမ္းအင္သတၱိေလးပါး-၁ ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Power and Energy (Part I)
174 စြမ္းအင္သတၱိေလးပါး-၂ ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Power and Energy (Part II)
175 ခ်မ္းသာေလးပါးတရား-၁ ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Sukkha-Happiness(Part I)
176 ခ်မ္းသာေလးပါးတရား-၂ ၿမန္မာဘာသာ Four Types of Sukkha-Happiness(Part II)
177 မေမ့အပ္တဲ့ေလးဌာန(၁) ၿမန္မာဘာသာ Four Unforgettable Places in Buddhism (Part I)
178 မေမ့အပ္တဲ့ေလးဌာန(၂) ၿမန္မာဘာသာ Four Unforgettable Places in Buddhism (Part II)
179 ဒုကၡ၏လြတ္ေၿမာက္ရာ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Free From Suffering-Dukkha(Part I)
180 ကာလသည္ကာလကိုစားသည္-၁ ၿမန္မာဘာသာ From Age to Age(Part I)
181 ကာလသည္ကာလကိုစားသည္-၂ ၿမန္မာဘာသာ From Age to Age(Part II)
182 အခ်ိန္မွအခ်ိန္ကိုစားၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ From Time To Time
183 ရတနာမိုး-၁ ၿမန္မာဘာသာ Gem Falling from Sky (Part I)
184 ရတနာမိုး-၂ ၿမန္မာဘာသာ Gem Falling from Sky (Part II)
185 စာရိတၱေကာင္းမွဘဝေကာင္းမည္ ၿမန္မာဘာသာ Good Ethics will make Good Life
186 အေမြေပး၊ အေမြယူ ၿမန္မာဘာသာ heritage
187 ေထရဝါဒမိတ္ဆက္တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Introduction of Theravada Buddhism
188 ဧရာဝတီအတြက္ကရုဏာ ၿမန္မာဘာသာ Karuna (compassion) for Irrawaddy
189 အိမ္ေတာ္ရာကရုဏာ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Karuna, Compassion (Part I)
190 အိမ္ေတာ္ရာကရုဏာ-၂ ၿမန္မာဘာသာ Karuna, Compassion (Part II)
191 ကရုဏာဓါတ္အဆက္မၿပတ္ပါေစႏွင့္ ၿမန္မာဘာသာ Keep on Flowing Karuna-compassion
192 သရက္ပင္ေအာက္ကခႏၱီ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Khanti (Pāli) is patience, forbearance and forgiveness (Part I)
193 သရက္ပင္ေအာက္ကခႏၱီ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Khanti (Pāli) is patience, forbearance and forgiveness (Part II)
194 ခႏၱီပါရမီ ၿမန္မာဘာသာ Khanti Parami: The Perfection of Patience
195 ခႏီၱပါရမီတရားေတာ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ Khanti Parami: The Perfection of Patience (Part II)
196 ခႏီၱပါရမီတရားေတာ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ Khanti Parami: The Perfection of Patience (Part I)
197 ဘီလုံးငွက္ႏွင့္စြန္ ၿမန္မာဘာသာ Lark and Eagle
198 Lecture for Common Ground English Lecture for Common Ground
199 ဘဝဆီမီးတုိင္-1 ၿမန္မာဘာသာ Life as Candle (Part I)
200 ဘဝဆီမီးတုိင္ 2 ၿမန္မာဘာသာ Life as Candle (Part II)
201 ေရႏွင့္တူေအာင္က်င့္ၾကပါတရားေတာ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ Like Water (1)
202 ေရႏွင့္တူေအာင္က်င့္ၾကပါတရားေတာ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ Like Water (2)
203 ကံေကာင္းသူမ်ား ၿမန္မာဘာသာ Lucky people
204 မဟာသမယသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ Maha-samaya Sutta: The Great Meeting (Part I)
205 မဟာသမယသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ Maha-samaya Sutta: The Great Meeting (Part II)
206 ေမတၱာပါရမီတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Metta Parami (04-03-2009)
207 ေမတၱာတရား ၿမန္မာဘာသာ Metta, Loving Kindness
208 ေမတၱာႏွင့္ပညာ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Metta-Loving Kindness and Panna-Wisdom (Part I)
209 ေမတၱာႏွင့္ပညာ-၂ ၿမန္မာဘာသာ Metta-Loving Kindness and Panna-Wisdom (Part II)
210 မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ၿမန္မာဘာသာ Middle Way
211 အေမ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part I)
212 အေမ-၂ ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part II)
213 ႏွစ္သစ္မဂၤလာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ New Year Mingala (Part I)
214 ႏွစ္သစ္မဂၤလာ(၂) ၿမန္မာဘာသာ New Year Mingala (Part II)
215 နိဗၺာနဓမၼဂုဏ္ရည္ ၿမန္မာဘာသာ Nibbana Dhamma Guna
216 မဂၢင္ရွစ္ပါး-၁ ၿမန္မာဘာသာ Noble Eight Fold Path (Part I)
217 မဂၢင္ရွစ္ပါး-၂ ၿမန္မာဘာသာ Noble Eight Fold Path (Part II)
218 လူ႕ေလာကတစ္ခုလုံး၏အျမတ္ဆုံးဥစၥာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ Noble in Universe (Part I)
219 လူ႕ေလာကတစ္ခုလုံး၏အျမတ္ဆုံးဥစၥာ(၂) ၿမန္မာဘာသာ Noble in Universe (Part II)
220 သူေၾကာင့္မဟုတ္ ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Not Because of You and Me
221 အုိးကြဲေရေလာင္းမၿဖစ္ပါေစႏွင့္-၁ ၿမန္မာဘာသာ Nothing Left (Part I)
222 အုိးကြဲေရေလာင္းမၿဖစ္ပါေစႏွင့္-၂ ၿမန္မာဘာသာ Nothing Left (Part II)
223 ညီေတာ္အာနႏၵာေရၾကည္ေတာ္ဆက္ခန္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Offering Water by Ananda Thera (Part I)
224 ညီေတာ္အာနႏၵာေရၾကည္ေတာ္ဆက္ခန္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Offering Water by Ananda Thera (Part II)
225 ထန္းပင္ငုတ္-၁ ၿမန္မာဘာသာ Old cut Tree (Part I)
226 ထန္းပင္ငုတ္-၂ ၿမန္မာဘာသာ Old cut Tree (Part II)
227 တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Only One Way (Part I)
228 တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Only One Way (Part II)
229 ကိုယ္ပိုင္နက္ကိုယ္စားခ်က္ ၿမန္မာဘာသာ Own Territory
230 ပရိ​ေယသနတရား (၆-၁၂-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Pariresana (6-12-2008)
231 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဘဝေတာက္ေၿပာင္ေရး ၿမန္မာဘာသာ Peace and Progress
232 ကရုဏာၿဖင့္ကာယကံေၿမာက္ၿပဳလုပ္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Perform Physical Kamma by Sympathetic Behavior
233 ႏွစ္ေဟာင္းႏွစ္သစ္သုံးသပ္ခ်က္ ၿမန္မာဘာသာ Performance Review
234 ေမတၱာစြမ္းရည္(၁)ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ၿမန္မာဘာသာ Power of Metta (Part I)
235 ေမတၱာစြမ္းရည္(၂)ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ၿမန္မာဘာသာ Power of Metta (Part II)
236 ဧရာဝတီမွာရြာတဲ့ရတနာမိုး-၁ ၿမန္မာဘာသာ Rain at Irrawaddy (Part I)
237 ဧရာဝတီမွာရြာတဲ့ရတနာမိုး-၂ ၿမန္မာဘာသာ Rain at Irrawaddy (Part II)
238 ဧရာဝတီမွာရြာတဲ့ရတနာမိုး(၁) ၿမန္မာဘာသာ Rain on Irrawaddy (Part I)
239 ဧရာဝတီမွာရြာတဲ့ရတနာမိုး(၂) ၿမန္မာဘာသာ Rain on Irrawaddy (Part II)
240 အရွိတရားႏွင့္ အမွန္တရား ၿမန္မာဘာသာ Reality & Truth
241 ညီညြတ္စြာက်င့္ၿခင္း၏ခ်မ္းသာ ၿမန္မာဘာသာ Result of Unity
242 အေတြ့အၾကံဳမွန္မွအဆံုးအၿဖတ္မွန္မည္ ၿမန္မာဘာသာ Right Decision from Good Experience
243 သဗၺမဂၤလာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ Sabba Mingala (Part I)
244 သဗၺမဂၤလာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ Sabba Mingala (Part II)
245 သစၥာတရားလက္ကိုင္ထား ဘဝခိုင္ၿမဲမည္ 1 ၿမန္မာဘာသာ Sacca-Truth to Lean on (Part I)
246 သစၥာတရားလက္ကိုင္ထား ဘဝခိုင္ၿမဲမည္-၂ ၿမန္မာဘာသာ Sacca-Truth to Lean on (Part II)
247 သာမဂၢီသုခ-၁ ၿမန္မာဘာသာ SaMaggi Sukha(Part I)
248 သာမဂၢီသုခ-၂ ၿမန္မာဘာသာ SaMaggi Sukha(Part II)
249 သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ ၿမန္မာဘာသာ Sangha Guna
250 သတိပဌာနသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Satipatthana Sutta
251 သတၱ႒ာန ၿမန္မာဘာသာ Seven Places about Buddha
252 ေရႊတိဂံုေစတီသမိုင္းတရားေတာ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ Shwe Dagon Pagoda 1 of 2
253 ေရႊတိဂံုေစတီသမိုင္းတရားေတာ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ Shwe Dagon Pagoda 2
254 သီလႏွင့္ပညာ ၿမန္မာဘာသာ Sila and Panna (Wisdom)
255 English Sitagu Sayadaw Lecture for Common Ground
256 စူဠပႏၳကေထရအပါဒါန္-၁ ၿမန္မာဘာသာ Sulapanthaka(Part I)
257 စူဠပႏၳကေထရအပါဒါန္-၂ ၿမန္မာဘာသာ Sulapanthaka(Part II)
258 ေထာင္ၿမင္ရာစြန့္ ၿမန္မာဘာသာ Taking Risk
259 သင္ၾကားၿခင္းႏွင့္သင္ယူၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Teaching and Learning
260 ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မဟာသမယ(၁) ၿမန္မာဘာသာ The Great Time (Part I)
261 ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မဟာသမယ(၂) ၿမန္မာဘာသာ The Great Time (Part II)
262 ဧကရာဇ္မင္း၏ေနာက္ဆံုးေန့မ်ားတရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ The Last Days of the Great King
263 လူမုိက္တုိ့၏သြားရာလမ္း The Path taken by the Wicked
264 ကုိယ့္က်င့္သိကၡာသည္ ဆင္းရဲသားတုိ့၏အရင္းအႏွီး ၿမန္မာဘာသာ The Poor Man Investment
265 ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ(၁) English Theravada Buddhism (Part 1 of 2)
266 ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ(၂) English Theravada Buddhism (Part 2 of 2)
267 ေကာသလ ရဲ့ေစာရၾကီးေတြ (၁၀-၁၂-၂၀၀၇) Part I ၿမန္မာဘာသာ Thief of King Kosala (Part I)
268 ေကာသလမင္းႀကီးရဲ႕ ေစာရႀကီးေတြ (26-10-2007)at Singapore- Part II ၿမန္မာဘာသာ Thief of King Kosala (Part II)
269 ေကာသလ ရဲ့ေစာရၾကီးေတြ (၁၀-၁၂-၂၀၀၇)Part III ၿမန္မာဘာသာ Thief of King Kosala (Part III)
270 ဂႏၶာရမင္းၾကီးသစၥာတရားရွာေဖြပံု-၁ ၿမန္မာဘာသာ This is the way of the King is looking for Sacca-Truth (Part I)
271 ဂႏၶာရမင္းၾကီးသစၥာတရားရွာေဖြပံု-၂ ၿမန္မာဘာသာ This is the way of the King is looking for Sacca-Truth (Part II)
272 ကံေကာင္းသူမ်ား ၿမန္မာဘာသာ Those are Lucky People
273 ပက္ရွ္ဝါရ္မွသည္ မႏၱေလးသို႕ တရားေတာ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ To Mandalay (1)
274 ပက္ရွ္ဝါရ္မွသည္ မႏၱေလးသို႕ တရားေတာ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ To Mandalay (2)
275 ဗုဒၶ၏ရတနာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ Triple Gem-The Buddha(Part I)
276 ဗုဒၶ၏ရတနာ(၂) ၿမန္မာဘာသာ Triple Gem-The Buddha(Part II)
277 တရားတုက တရားစစ္ကို ဖ်က္စီးတတ္ပံု(ဒဂုံၿမိဳနယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာ ေစတီရင္ၿပင္ ၂၀.၁.၂၀၁၁) Myanmar True Dhamma
278 မေမ့ႏုိင္ေသာညတစ္ည ၿမန္မာဘာသာ Unforgetable Night
279 ဥပစာလာေထရီ ၿမန္မာဘာသာ Upasara Lady
280 ဘဝတန္ဖိုးအရယူ ၿမန္မာဘာသာ Value of Life
281 တိုက္ပြဲႏွင့္ ေအာင္ပြဲ ၿမန္မာဘာသာ War and Success
282 သတၱဝါေတြကိုဘယ္သူဖန္ဆင္းထားသလဲ? ၿမန္မာဘာသာ Who Create it?
283 အကန္းကမၻာမွာဥာဏ္ရွိၾကစမ္းပါ-၁ ၿမန္မာဘာသာ Wisdom in the Dark Age(Part I)
284 အကန္းကမၻာမွာဥာဏ္ရွိၾကစမ္းပါ-၂ ၿမန္မာဘာသာ Wisdom in the Dark Age(Part II)
285 ဓမၼပါလဆုေတာင္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ Wish of Dhammapala (Part I)
286 ဓမၼပါလဆုေတာင္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ Wish of Dhammapala (Part II)
287 ပညာရွိပါမွပြဲၿဖစ္သည္ ၿမန္မာဘာသာ With Wise Person
Nyanissara Ashin Dhamma Talks :287 entries