ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 2:55am.  
line decor
Dhamma Videos Mya Sein Taung Sayadaw ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဇာေနယ် Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဇာေနယ် ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 သကၠာယဒိဌိပယ္သတ္ေရးတရားေတာ္ (၁) ၇-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
2 သကၠာယဒိဌိပယ္သတ္ေရးတရားေတာ္ (၂) ၇-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
3 ခဲယဥ္းတရားရရွိျငား မမွားၾကေစနဲ႕ တရားေတာ္ (၁) ၉-၁၀-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
4 ခဲယဥ္းတရားရရွိျငား မမွားၾကေစနဲ႕ တရားေတာ္ (၂) ၉-၁၀-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
5 ေဆးဆရာႏွင့္ လူမမာ တရားေတာ္(၁) ၁၄-၇-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
6 ေဆးဆရာႏွင့္ လူမမာ တရားေတာ္(၂) ၁၄-၇-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
7 ဝိပႆနာဥာဏ္မွမဂ္ဥာဏ္သို႕ တရားေတာ္(၁) ၂၄-၉-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
8 ဝိပႆနာဥာဏ္မွမဂ္ဥာဏ္သို႕ တရားေတာ္(၂) ၂၄-၉-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
9 အေနတတ္အေသျမတ္တရားေတာ္(၁) ၁၅-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
10 အေနတတ္အေသျမတ္တရားေတာ္(၂) ၁၅-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
11 ေတာင္ပို႕ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၂) ၿမန္မာဘာသာ
12 ေတာင္ပို႕ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၁) ၿမန္မာဘာသာ
13 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၁) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
14 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၂) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
15 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၃) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
16 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၄) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
17 မိတ္ေဆြသုံးဦး တရားေတာ္(၁) ၁၆-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
18 မိတ္ေဆြသုံးဦး တရားေတာ္(၂) ၁၆-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
19 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၁) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
20 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၂) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
21 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၃) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
22 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၄) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
23 ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက တရားေတာ္ (၁) ၁၃-၂-၂၀၀၉ ည ၿမန္မာဘာသာ
24 ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက တရားေတာ္ (၂) ၁၃-၂-၂၀၀၉ ည ၿမန္မာဘာသာ
25 ဝိပႆနာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ ၃-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
26 လျမတ္ဝါဆိုႏွင့္အမွန္တရား ၃-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
27 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၁-က) ၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
28 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၁-ခ) ၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
29 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၂-က) ၁၀-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
30 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၂-ခ) ၁၀-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
31 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၃-က) ၁၁-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
32 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၃-ခ) ၁၁-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
33 သစၥာတရားေတာ္ ၁၇-၄-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
34 သဘာဝႏွင့္ျမတ္ဓမၼ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ
35 မဇၥ်ိမပဋိပဋာ တရားေတာ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ
36 မဇၥ်ိမပဋိပဋာ တရားေတာ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ
37 ပုဂၢဳိလ္သုံးမ်ိဳး တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ
38 မွန္ကန္စြာအားထုတ္ေအာင္ျမင္ေရး တရားေတာ္(၁) ၂၉-၃-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
39 မွန္ကန္စြာအားထုတ္ေအာင္ျမင္ေရး တရားေတာ္(၂) ၂၉-၃-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
40 သိစရာက်င့္စရာအဆင့္ဆင့္ တရားေတာ္(၁) ၁-၂-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
41 သိစရာက်င့္စရာအဆင့္ဆင့္ တရားေတာ္(၂) ၁-၂-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
Mya Sein Taung Sayadaw Dhamma Talks :41 entries