ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:02am.  
line decor
Dhamma Videos Mrauk U Sayadaw ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 တရားကိုျမင္မွ ဘုရားကိုျမင္မယ္(၁၇-၄-၂၀၀၈ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
2 ပညတ္၊ ပရမတ္၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ (၁၇-၄-၂၀၀၈ ေန႕လည္ ) ၿမန္မာဘာသာ
3 သတိေပးလွ်င္သိေစျခင္ (၁၇-၄-၂၀၀၈ ည ) ၿမန္မာဘာသာ
4 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာဘဝ (၁) ၇-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
5 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာဘဝ (၂) ၇-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
6 အရိယာဟူသည္ (၁၀-၁၂-၂၀၀၇ ) ၿမန္မာဘာသာ
7 ဝိပႆနာအေျခခံႏွင့္ အေျဖမွန္(၉-၁၂-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
8 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ (၁) ၁၁-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
9 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ (၂) ၁၁-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
10 တရားအသိႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း(၁၃-၉-၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
11 သမိုင္းေရးမွန္ပါေစ(၉-၇-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
12 ႀကံဳခဲလွစြာသာသနာ(၁၀-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
13 လမ္းေပၚလူလား၊လမ္ေခ်ာ္သူလား(၂-၁၀-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
14 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း(၃-၁၀-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
15 တရားကိန္းသူ၊စိတ္မပူ(၃၀-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
16 ႐ႈမွတ္ဖြယ္ရာ၊အိမ္တြင္း ဝိပႆနာ(၁-၁၀-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
17 ပါဝင္ဆင္ႏြဲ၊အရိယာေ႐ြးပြဲ(၂၅-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
18 ဒုကၡရင္းကာ၊သုခရွာ(၂၄-၉-၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
19 ခႏၶာအရွိ၊ဥာဏ္ျဖင့္ၾကည္႕(၁၉-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
20 ႐ႈကြက္၊႐ႈခ်က္ပိုင္ပါေစ(၂၀-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
21 အဖိုးထိုက္တန္ သတိပဌာန္(၂၆-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
22 နိဗၺာန္သည္၊ခ်မ္းသာတာလားတရားေတာ္(၃၀-၁-၂၀၀၉ ည) ၿမန္မာဘာသာ
23 ကံျခင္းတူ၊ေပါင္းေဖၚၾကတရားေတာ္(၂၈-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
24 ဘာေၾကာင့္တရားမရၾကသလဲတရားေတာ္(၃၀-၁-၂၀၀၉ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
25 ေသမင္းတမန္၊စိမ္ေခၚသံ တရားေတာ္(၂၈-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
26 မက်န္းမာခ်ိန္၊ဥာဏ္ျဖင့္ခ်ိန္ တရားေတာ္(၂၇-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
27 စိတ္ၾကည္လင္မွဥာဏ္ျမင္ရ တရားေတာ္(၁၁-၈-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
28 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ ၿမန္မာဘာသာ
29 အရိယာတို႕ရဲ႕စံအိမ္ ၿမန္မာဘာသာ
30 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ ၿမန္မာဘာသာ
31 ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ ၿမန္မာဘာသာ
32 ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ ၿမန္မာဘာသာ
33 မျပဳမျဖစ္၊ျပဳမွျဖစ္ ၿမန္မာဘာသာ
34 မိုက္သူခံ၊ထိုက္သူစံ ၿမန္မာဘာသာ
35 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး ၿမန္မာဘာသာ
36 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ၊အရိယာေရြးပြဲ ၿမန္မာဘာသာ
37 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွတရားမင္ ၿမန္မာဘာသာ
38 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ ၿမန္မာဘာသာ
39 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ ၿမန္မာဘာသာ
40 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ၿမန္မာဘာသာ
Mrauk U Sayadaw Dhamma Talks :40 entries