ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:02am.  
line decor
Dhamma Videos Mani Yadanar Sayadaw U Pandita မဏိရတနာဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိတ (ဒြိပိဋကဓရ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseမဏိရတနာဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိတ (ဒြိပိဋကဓရ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ၀ႏွစ္လုံးထပ္ၾကက္ေျခခတ္နည္း တရားေတာ္ (၈-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
2 သစၥာထိုက္တဲ့တရား၊ သစၥာဆိုက္တဲ့တရား(၈-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
3 နံနက္ မူလႏွစ္ျဖာလကၤာရွင္းတမ္း တရားေတာ္(၉-၉-၂၀၀၅) ၿမန္မာဘာသာ
4 စုန္ေရနဲ႕ ဆန္ေရ တရားေတာ္(၉-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
5 မိုးကုတ္၀ိပနာအဖြဲ႕၏မူ (၆)ခ်က္ တရားေတာ္(၁၀-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
6 မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးၿပီလား တရားေတာ္(၁၇-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
7 ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာ လကၤာရွင္းတမ္း တရားေတာ္(၁၁-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
8 အ႐ႈံးထဲကအျမတ္ တရားေတာ္(၁၁-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
9 ဒိ႒ိကပ္၊ ခြာပုံ တရားေတာ္(၁၂-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
10 သာသနာဘယ္ လိုျပဳၾကမလဲ တရားေတာ္(၁၂-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
11 သံသရာလည္ပုံ (မုန္႕လုံးစကၠဴကပ္) တရားေတာ္(၁၃-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
12 သံသရာလည္ပုံ (မုန္႕လုံးစကၠဴကပ္) တရားေတာ္(၁၃-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
13 သံသရာစက္၀ိုင္း တရားေတာ္(၁၄-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
14 အမႈိက္ထဲကေရႊ(၁၄-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
15 သစၥာေလးပါးႏွင့္ ေမာင္ရင္ေျခေထာက္ တရားေတာ္(၁၅-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
16 ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစ တရားေတာ္(၁၅-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
17 သေျပသီးမွည္႕ေကာက္စို႕ကြယ္ တရားေတာ္(၁၆-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
18 ေရႊ႕လ်ားေနေသာနာရီလက္တံမ်ား တရားေတာ္(၁၆-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
19 အာသ၀၀င္ရိုးခ်ိဳးရန္ တရားေတာ္(၁၇-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
Mani Yadanar Sayadaw U Pandita Dhamma Talks :19 entries