ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:47pm.  
line decor
Dhamma Videos Gunaratana, Dr. ေဒါက္တာ ဂုဏရတန Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseေဒါက္တာ ဂုဏရတန ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 English Buddha Dharma - Dharma Protects-A discourse
2 English Fundamentals of Meditation
Gunaratana, Dr. Dhamma Talks :2 entries