ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:47pm.  
line decor
Dhamma Videos Documentary မွတ္တမ္းမ်ား Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseမွတ္တမ္းမ်ား ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 English A Hidden Treasure (Kekku)
2 English A Visit to the Phaung Daw Oo Pagoda Festival
3 English ALMS - Food (Soon)
4 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (1 of 19)
5 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (10 of 19)
6 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (11 of 19)
7 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (12 of 19)
8 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (13 of 19)
9 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (14 of 19)
10 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (15 of 19)
11 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (16 of 19)
12 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (17 of 19)
13 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (18 of 19)
14 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (19 of 19)
15 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (2 of 19)
16 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (3 of 19)
17 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (4 of 19)
18 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (5 of 19)
19 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (6 of 19)
20 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (7 of 19)
21 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (8 of 19)
22 ၿမန္မာဘာသာ BuddhaGaYa (9 of 19)
23 English Buddhism in America
24 English Children Learn Vipassana
25 English Dhamma Brothers movie discussion Part 1
26 English Full Introduction to Meditation
27 English Great Global Pagoda
28 English Hill of Dhamma
29 English Hsinbyushin Temple , Stone Carving and Monasteries
30 English Lotus of Dhamma
31 English Massachusetts Vipassana Meditation Center Renovation and Pagoda Project
32 ၿမန္မာဘာသာ Meditation
33 ၿမန္မာဘာသာ Mogok Yeiktha at Laisho Town
34 English Pagan A istant Glory
35 English Panditarama Forest Meditation Centre
36 English Shwedagon Pagoda
37 English Shwedagon Paya (Rangoon Yangon Burma)
38 English The Discovering Buddhism
39 English The Discovering Buddhism
40 English The Height of Happiness - 52-min documentary
41 English The Life of Buddha
42 English The Life of Buddha Part 1
43 English The Life of Buddha Part 2
44 English The Life of Buddha Part 3
45 English The Life of Buddha Part 4
46 English The Life of Buddha Part 5
47 English Vipassana Meditation Short Intro
48 English Virtuous Women
49 English What is Meditation? And why do you need it?
50 English What is nirvana?
Documentary Dhamma Talks :50 entries