ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:46pm.  
line decor
Dhamma Videos Dhammaduta Ashin Dr.Pannyissara ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ကိုယ့္အမွားသိျမင္ ကိုယ္ျပဳျပင္ ၃၁-၃-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
2 ဘဝစစ္တမ္း  ၉-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
3 အမွတ္တမဲ့ အမွား ၂၅-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
4 ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ ၁၃-၁-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
5 ေပါင္းစုတူယွဥ္ နိဗၺာန္ဝင္ ၂၄-၁-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
6 တရားကေပးတဲ့ခ်မ္းသာ ၂၅-၁-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
7 ေတာင္ထိပ္ေပၚကရတနာ ၂၆-၁-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
8 လိုရင္းတိုရွင္း ဝိပႆနာ  ၈-၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
9 တစ္ေန႕ကုန္သြားရင္ ၂၉-၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
10 ဗုဒၶဝါဒ အေျခခံသေဘာတရား ၃၁-၃-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
11 အလိုအပ္ဆုံးအရာ  ၂၈-၈-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
12 အေမအိုရဲ႕ ဒုကၡ ၂၄-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
13 တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ (၁) ၂၄-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
14 တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ (၂) ၂၄-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
15 အေျခခံအုတ္ျမစ္ ၃-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
16 ျမတ္ဗုဒၶကိုၾကည္ညိဳျခင္း ၄-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
17 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ (၁) ၃၁-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
18 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ (၂) ၃၁-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
19 အေမးအေျဖတရားေတာ္ ၂-၄-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
20 နိဗၺာန္လမ္းညႊန္ ၂-၈-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
21 လူေတြဘာေၾကာင့္အိုနာေသ ၅-၈-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
22 ဘာဝနာဆိုသည္မွာ ၇-၈-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
23 ဥပုဒ္ေစာင့္သည္႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ၆-၉-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
24 ေလာကဓံႏွင့္ တည္႕ေအာင္ေန ၁၇-၉-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
25 ထူးျမတ္တဲ့အလွဴရွင္ ၁၅-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
26 ဘာအေကာင္းဆုံးလဲ ၁၁-၁၂-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
27 အမ်က္ေဒါသကို ေျဖေလ်ာ့ပါ ၁၅-၁၂-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
28 သူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ(၁) ၁၅-၁၂-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
29 သူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ(၂) ၁၅-၁၂-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
30 တကယ့္အေရးတကယ့္ေဘး  ၂၈-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
31 အေကာင္းဆုံးတရား ၁၉-၁၂-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
32 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီ ၇-၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
33 တရားက်င့္ဖို႕ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္  ၈-၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
34 ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ(၁) ၉-၂-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
35 ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ(၂) ၉-၂-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
36 ဘယ္ဆီကလာ ဘာေတြျပဳခဲ့ ၁၃-၃-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
37 နိဝရဏ(၃) ၂၀-၃-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
38 ဝဋ္ကၽြတ္ရာမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္  ၁၂-၄-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
39 သိရမယ့္သစၥာ ၁၄-၄-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
40 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ တရား ၁၅-၄-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
41 တရားက်င့္ေသာသူ ၁၆-၄-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
42 ေနာင္တဆယ္ပါး ၁၇-၄-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
43 ဝိသာခါေတာင္းဆု(၈)ပါး  ၁၅-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
44 ပုထုဇဥ္ဆိုသည္မွာ ၃၀-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
45 အေၾကာင္းသိေလၾကည္ညိဳေလ ၉-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ
Dhammaduta Ashin Dr.Pannyissara Dhamma Talks :45 entries