ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:47pm.  
line decor
Dhamma Videos Chekinda, Ashin ဓမၼဒူတ အရွင္ ေဆကိႏၵ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဓမၼဒူတ အရွင္ ေဆကိႏၵ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 တည္တည္ၾကည္ၾကည္ တရားေတာ္ (၁၃၆၅ခု တပို႔တြဲလဆန္း ၃ ရက္ေန႕။ ၂၄-၁-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Be Steady
2 ေတြ႕။ ျမင္။ သိ (၁၃၆၅ခု သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေန႕။ ၁၀-၁၀-၂၀၀၃) ၿမန္မာဘာသာ Looked-Saw-Knew
3 ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္းနိဗၺာန္ျပည္ (၁) (၁၃၆၅ခု တပို႕တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႕။ ၂-၂-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Nibbana (Part I)
4 ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္းနိဗၺာန္ျပည္ (၂) (၁၃၆၅ခု တပို႕တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႕။ ၂-၂-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Nibbana (Part II)
5 ပ႒ာန္း တရားေတာ္ (၁) ၂၆-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part I)
6 ပ႒ာန္း တရားေတာ္ (၂) ၂၆-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part II)
7 အားရပါးရတရားေတာ္ (၈-၂-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Satisfied
8 မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ၿပီ (၁၃၆၆ခု ေတာ္သလင္းလဆန္း ၉ ရက္ေန႕။ ၂၂-၉-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Sink
9 ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ႀကိဳးစားေပါ့ (၁၃၆၅ခု သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေန႕။ ၁၀-၁၀-၂၀၀၃) ၿမန္မာဘာသာ Try hard, If it is difficult
10 တိမ္းကာေစာင္းလည္းမေျပာင္းပါ (၁၃၆၆ခု ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္္ ၈ ရက္ေန႕။ ၈-၈-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Unchange (No matter what)
11 အသုံးက်မွအသုံးခ် တရားေတာ္ (၂-၁၂-၂၀၀၃ ) ၿမန္မာဘာသာ Usefulness
Chekinda, Ashin Dhamma Talks :11 entries