ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 2:54am.  
line decor
Dhamma Videos Amolak Sehgal Amolak Sehgal Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseAmolak Sehgal ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 English 3 Characteristics Of Life (Ven. Bhikkhu Bodhi)
2 English A Profound Message From A Dream
3 English Alavaka Sutta - Part 2 (Ven. Bhikkhu Bodhi)
4 English Alavaka Sutta-Part 1 (Ven. Bhikkhu Bodhi)
5 English Cartoons of Mohammed (Ven. Bhikkhu Bodhi)
6 English Different Realms Of Existence
7 English Elephant and Blind Men
8 English Facts Of Life
9 English Four Noble Truths
10 English Hemavata Sutta -Part 2 (Ven. Bhikkhu Bodhi)
11 English How To Overcome Difficulties
12 English Is There A Life After Death?
13 English Karma Explained
14 English Muni Sutta -3 (Ven. Bhikkhu Bodhi)
15 English Muni Sutta -Part 2 (Ven. Bhikkhu Bodhi)
16 English Muni Sutta- Part 1 (Venerable Bhikkhu Bodhi)
17 English Nirvana (Venerable Bhikkhu Bodhi)
18 English Peace On Earth & The Healing Dog
19 English Post 9-11 World (A Buddhist Perspective)
20 English Purpose Of Life
21 English Relatives of Buddha- His former wife, Yashodhara
22 English Relatives of Buddha- His foster Mother
23 English Relatives Of Buddha-His Father and Mother
24 English Relatives of Buddha-Son Rahula
25 English Religious Harmony
26 English The Path to Supreme Bliss
27 English Trainin of The Mind - Ven Ajahn Chah's Words
28 English Two Faces Of Reality
29 English Value of Patience in Life
30 English Ven Hoang On Four Noble Truths
31 English Venerable Dhammadipa (Retreat with him)
32 English You Are Responsible
Amolak Sehgal Dhamma Talks :32 entries