ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:47am.
line decor
သီလညစ္ညဴးျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း - by သီလ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရား စာအုပ္မ - Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb သီလညစ္ညဴးျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း by သီလ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရား စာအုပ္မ
Untitled Document

သီလညစ္ညဴးျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း
—————————————
သီလညစ္ညဴးျခင္းသည္ သီလျပတ္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္းသေဘာ ျဖစ္သည္။ သီလမ
ျပတ္၊ မေပါက္လွ်င္ သီလ ျဖဴစင္၏။ သီလျပတ္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္းသည္ လာဘ္လာ
ဘ၏ အရွိအဝါ၊ အေက်ာ္အေစာ စသည့္အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ေမထုႏုသံေယာရတရား ခုႏွစ္ပါးျဖင့္လည္း ျဖစ္၏။

လာဘ္ေၾကာင့္ က်ိဳးျပတ္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ေျပာက္ျခင္း၊ မရွိေစကာမူ
ေမထုန္ႏွင့္စပ္ေသာ အမႈခုႏွစ္ပါးမွာ...

(၁) မာတုဂါမက မိမိကိုယ္ေပၚ မွီလာသည္ကို သာယာျခင္း၊ နင္းႏွိပ္ေပးသည္ကို သာယာျခင္း၊ ေရခ်ိဳးေပးသည္ကို သာယာျခင္း။

(၂) မာတုဂါမႏွင့္ ျပင္းစြာ ရယ္ေမာေနရသည္ကို သာယာျခင္း.

(၃) မ်က္စိခ်င္းဆိုင္၍ ၾကည့္ေနရသည္ကို သာယာျခင္း။

(၄) နံရံတစ္ဖက္မွ မာတုဂါမ၏ ရယ္သံ၊ စကားေျပာသံ နားေထာင္၍ သာယာမႈ။

(၅) မာတုဂါမႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့ သာယာျခင္း။

(၆) ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူႂကြယ္ (သို႔) သူႂကြယ္သား အျဖစ္ကို
တပ္မက္သာယာျခင္း။

(၇) နတ္အျဖစ္ကို သာယာတပ္မက္ျခင္း။

သီလျဖဴစင္ျခင္းမွာ မက်ိဳးျပတ္ျခင္း၊ မေပါက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးေသာ္လည္း ေကာင္းစြာ
ကုစားျခင္း၊ ေမထုန္ငယ္ခုႏွစ္ပါးႏွင့္ စပ္ယွက္မႈမရွိျခင္း၊ ထိုမွတစ္ပါး အမ်က္ထြက္
ျခင္း၊ ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္း၊ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေျခဖ်က္ျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ဝန္တိုျခင္း၊ ထင္ရွား
ေသာ အျပစ္ဖံုးလႊမ္းထားျခင္း၊ ဂုဏ္ထင္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း အလိုနည္းျခင္းစ
ေသာ ဂုဏ္တို႔၌ စင္ၾကယ္သည္ကို သီလျဖဴစင္သည္မည္၏။

(သီလ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရား စာအုပ္မွ)

(သီလညစ္ညဴးျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း) by (သီလ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရား စာအုပ္မ)
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web