ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:47am.
line decor
ဒါန၊သီလ စရဏအားနည္းခဲ့လွ်င္ - by လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဥာဏဓဇ - Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ဒါန၊သီလ စရဏအားနည္းခဲ့လွ်င္ by လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဥာဏဓဇ
Untitled Document

“ ဒါန၊သီလ စရဏအားနည္းခဲ့လွ်င္ ”
•••••••••••••••••••••••••••••••••

အပါယ္မည္သည္ တႀကိမ္က်ခဲ့လွ်င္ ဘဝအသေခ်ၤ သြားတတ္ေခ်သည္။
ယခုဘဝ၌ ဒါနမႈနည္းပါး၍ ကာယကံ မလံုျခံဳ၊ ဝစီကံ ေသာင္းၾကမ္း၊ မေနာကံ
ညစ္ႏြမ္း၍ စရဏတရား နည္းပါးေသာ သူတို႔သည္ ေသသည့္အျခားမဲ့၌ အပါယ္
က်မႈအားႀကီးလ်က္ရွိေနၾကကုန္၏။

အခန္႔ေတာ္၍ သုဂတိဘဝသို႔ ေရာက္ၾကပါ ကုန္ေသာ္လည္း ဒါနဟူေသာ စရဏတရား
နည္းပါးခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေလရာဘံုဘဝ၌ ဓနဥစၥာခ်ိဳ႔တဲ့မႈႏွင့္ ကိုယ္မခ်မ္း စိတ္မခ်မ္း
အသက္ေမြးၾကမ္းတမ္းမႈ အပါယ္လမ္းတမ်ိဳး၊ နိစၥသီလ ဥေပါသထသီလဟူေသာ စရစတရား
နည္းပါးခဲ့သည့္အတြက္ ေတြပရွိေသာသူတို႔ႏွင့္ ခိုက္ရန္ေဒါသ ဝိဝါဒႀကီးပြား အနာေရာဂါမ်ား
ျပားမႈ အပါယ္လမ္းတမ်ိဳး။

ဤသို႔ေသာ အျပစ္ေဒါသတို႔သည္ ဘဝတိုင္း ေတြ႔ႀကံဳ၍ အထံုဝါသနာ အစဥ္ပါသျဖင့္ သုဂတိ
ဘံုမွာမ်ားစြာဆက္လက္ခြင့္မရၾကကုန္မူ၍ အပါယ္သို႔သာ မၾကာခင္ က်ေရာက္ၾကေလ
ကုန္ရာေသာေၾကာင့္ ဒါန-သီလ ဟူေသာ စရဏတရား နည္းပါးေသာသူတို႔သည္ ေနာက္
ဘုရားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလ်က္ ရွိၾကေလကုန္သတည္း။

- လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဥာဏဓဇ

Dhamma Danã Source
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

(ဒါန၊သီလ စရဏအားနည္းခဲ့လွ်င္ ) by (လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဥာဏဓဇ)
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web