ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:43pm.
line decor
အနိေစၥ ဒုကၡသညာ - by ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး - Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb အနိေစၥ ဒုကၡသညာ by ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
Untitled Document

အနိေစၥ ဒုကၡသညာ

မိမိရဲ႕ စိတ္ကေလးကို မိမိႏူးညံ့သြားေအာင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားေအာင္ ဆိုဆံုးမေန
တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အနိစၥသညာကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာၿပီးတဲ့
အခါ အနိစၥျဖစ္တဲ့ ဒီခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ အနိစၥသညာကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ ထိုးထြင္း
သိျမင္ၿပီးတဲ့အခါ ဒီအနိစၥျဖစ္ေနတဲ့ ခႏၶာငါးပါးတို႔ရဲ႕ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း ဒဏ္ခ်က္ျဖင့္
လည္းေကာင္း, ပ်က္ျခင္းဒဏ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း အျမဲမျပတ္ အညႇဥ္းဆဲအႏွိပ္
စက္ခံေနရသည့္အတြက္ ဒုကၡျဖစ္ပံုအျခင္းအရာကို ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖင့္ ျမင္ေအာင္
ၾကည့္ကာ ဒုကၡသညာကို ဆက္ၿပီးပြားရတယ္။ ပြားလိုက္တဲ့အခ်ိန္အခါမွာ ဘာျဖစ္
လာသလဲ? မိမိကိုအေသသတ္ဖို႔ရန္ သန္လ်က္ကို ေျမႇာက္ခ်ီကာမိုးထားတဲ့ လူ
သတ္သမားအေပၚမွာ ေၾကာက္ရြ႕ံထိတ္လန္႔ေနတဲ့ အမွတ္သညာသည္ ေရွး႐ႈတည္
လာသလိုပဲဒီခႏၶာငါးပါးတို႔အေပၚ၌ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတဲ့ အမွတ္သညာ = ဘယသညာ
သည္ ေရွး႐ႈတည္လာမယ္။ ဒီလို ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတဲ့အမွတ္သ
ညာက ဘာလုပ္မလဲ? ဘာ၀နာကို ပြားမ်ားအားထုတ္ဖို႔ရန္အတြက္ ပ်င္းရိေနတဲ့
ဒီစိတ္ဓာတ္ကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ေပးမယ္။ ]တပည့္ေတာ္လည္း ႀကိဳးစားပါဦး
မယ္ဘုရား}ဆိုၿပီး အိမ္ျပန္ျပန္သြားတတ္တဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိးကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္တယ္။
ေနာက္တစ္ခု - ေကာသေဇၨ = ေပါ့ဆတယ္။ တြန္႔ဆုတ္ေနတယ္။ ဘာ၀နာလုပ္
ငန္းခြင္ကို ေလးေလးနက္နက္ အားမထုတ္ဘူး။ ေပါ့ေပါ့ဆဆေလး အားထုတ္
တယ္။ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္နဲ႔ စိတ္မပါ့တပါ အားထုတ္ေနတယ္။ ဒီလို စိတ္ထား
ေတြကိုလည္း ဒီဒုကၡသညာက တိုက္ဖ်က္ေပးမယ္။

ေနာက္တစ္ခု ဘာ၀နာလုပ္ငန္းခြင္မွာ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ တကယ္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္
ျဖစ္ေအာင္မႀကိဳးစားခ်င္တဲ့ စိတ္ထားရွိတယ္။ အဲဒီစိတ္ထားကိုလည္းဒီဒုကၡသညာ
က တိုက္ဖ်က္ေပးလိမ့္မယ္။ ဘာ၀နာလုပ္ငန္းခြင္ကို ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့နဲ႔ေနထိုင္
တယ္။ တရားကို သြားလည္း ႐ႈေနပါ။ ရပ္လည္း ႐ႈေနပါ။ ထိုင္လည္း ႐ႈေနပါ။
အိပ္ေနလည္း ႐ႈေနပါ။ ဒီလိုေတာ့ သင္ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ႐ႈျဖစ္တဲ့အခါ
လည္း ရွိတယ္။ မ႐ႈျဖစ္တဲ့အခါလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါက ေမ့ေလ်ာ့မႈ = ပမာဒလို႔
ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ ေမ့ေလ်ာ့မႈ = ပမာဒဆိုတဲ့သေဘာတရားကိုလည္း ဒီဒုကၡ
သညာက တိုက္ဖ်က္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု - တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း ကာမဂုဏ္ေတြမွာေမြ႕ေလ်ာ္ေနတဲ့
စိတ္ဓာတ္ေတြက လႊမ္းမိုးလာၿပီဆိုလို႔ရွိလွ်င္ေတာ့ ဘာ၀နာကို အားမထုတ္ဘဲ
ေသာ္လည္း ေနခ်င္ေနမယ္။ အနႏုေယာဂလို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားမ
ထုတ္ဘဲေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ဒီဒုကၡသညာက တိုက္ဖ်က္ေပးလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ အနိစၥလို႔ ႐ႈပါဆိုၿပီး သင္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အနိစၥလို႔ မဆင္ျခင္မိ
ဘူး။ ဒုကၡလို႔ ႐ႈပါေျပာလည္း ဒုကၡလို႔ မဆင္ျခင္မိဘူး။ အေပစၥေ၀ကဏာလို႔ ေခၚဆုိ
ပါတယ္။ မဆင္ျခင္မိတဲ့ ဒီစိတ္ဓာတ္ကိုလည္း စြမ္းအင္ျပည့္၀လာတဲ့ ဒီဒုကၡသညာ
က တိုက္ဖ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္။

အကယ္၍ အနိစၥသညာ ဒုကၡသညာေတြကို ခပ္မ်ားမ်ား ပြားမ်ားေနထုိင္ခဲ့မယ္ဆို
လွ်င္ အနိစၥျဖစ္တဲ့ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ ဒုကၡသညာျဖင့္, မိမိရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ဒုကၡ
သညာ ဘာ၀နာစြမ္းအင္ျဖင့္ ထံုမြမ္းထားလိုက္လွ်င္ အေၾကာင္းတရားႏွင့္တကြ
ေသာခႏၶာငါးပါးဆိုတဲ့ ဒီသခၤါရတရားေတြအေပၚမွာ ထက္ျမက္စူးရွတဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕
မႈ ဘယသညာဟာလည္း ေရွး႐ႈတည္လာပါလိမ့္မယ္။ မိမိကို အေသသတ္ဖို႔ သန္
လ်က္မိုးကာ ေစာင့္ေနတဲ့ လူသတ္သမား အေပၚမွာ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္သလုိ
ကာလသံုးပါး သႏၲာန္ႏွစ္ပါးအတြင္းမွာ တည္ရွိၾကတဲ့ သခၤါရတရားေတြ အေပၚမွာ
ေၾကာက္လန္႔တဲ့ ဘယသညာဟာလည္း ေရွး႐ႈတည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ အနိစၥျဖစ္တဲ့ ခႏၶာငါးပါးတုိ႔အေပၚမွာ ဒုကၡသညာကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
အထပ္ထပ္အခါခါ ပြားမ်ားေပမ့ဲလို႔ ကမၼ႒ာန္းလုပ္ငန္းခြင္၌ ပ်င္းရိမႈ, စိတ္ဓာတ္
တြန္႔ဆုတ္မႈ, ကမၼ႒ာန္းကို အားမထုတ္ဘဲ စြန္႔လႊတ္ထားမႈ, ကမၼ႒ာန္းကို ေမ့
ေလ်ာ့ေနမႈ, ကမၼ႒ာန္းကို အားမထုတ္ဘဲ ေနထုိင္မႈ, ကမၼ႒ာန္းကို မဆင္ျခင္မိမႈ
ဆိုတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရားေတြက အားေကာင္းေနတဲ့အတြက္ သခၤါရ
တရားေတြအေပၚမွာ ေၾကာက္လန္႔တဲ့ ဘယသညာဟာလည္း ေရွး႐ႈမတည္
လာဘူးဆိုလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားေတြကို တုိက္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္
ေတြ မရွိေသးဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ မိမိရဲ႕ဒုကၡသညာဘာ၀နာလုပ္ငန္းခြင္သည္ အရွိန္
အ၀ါ အားမေကာင္းေသးဘူး။ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ၿပီဆိုလို႔ရွိလွ်င္ေတာ့ အရွိန္အ၀ါသိပ္
အားေကာင္းၿပီ။ အားေကာင္းတဲ့အဆင့္အထိ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္ ပြားမ်ားအား
ထုတ္ထားမယ္ဆိုလွ်င္ဒီဒုကၡသညာက မေသရာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ
တယ္။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

(အနိေစၥ ဒုကၡသညာ) by (ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web