ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:43pm.
line decor
လာဘ္လာဘအေပၚ၌ တြယ္တာမက္ေမာမႈ ပေပ်ာက္ေရး - by ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ - Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb လာဘ္လာဘအေပၚ၌ တြယ္တာမက္ေမာမႈ ပေပ်ာက္ေရး by ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္
Untitled Document

လာဘ္လာဘအေပၚ၌ တြယ္တာမက္ေမာမႈ ပေပ်ာက္ေရး

တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လာဘ္လာဘကို သိပ္ၿပီး လိုခ်င္ၾကတယ္။
လာဘ္လာဘအေပၚမွာ တြယ္တာမက္ေမာေနတဲ့ ဒီစိတ္ဓာတ္ကိုကုန္ခန္း
သြားခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ? အနိစၥသညာကို ခပ္မ်ားမ်ား
ပြားေပးရတယ္။ ဘာအနိစၥလဲလို႔ ေမးေတာ့? ခႏၶာငါးပါး။ ဘယ္ခႏၶာငါးပါးလဲ?
မိမိသႏၲာန္မွာ တည္ရွိေနတဲ့ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္တရား နာမ္တရား။ ဗဟိဒၶ မ်ားထိုထို
ပုဂၢိဳလ္သႏၲာန္မွာ တည္ရွိေနတဲ့ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္တရား နာမ္တရား။ ဒီ႐ုပ္နာမ္တုိ႔
ရဲ႕ ျဖစ္ၿပီးပ်က္ေနတဲ့ သဘာ၀ေတြ, ပ်က္ေနတဲ့ သဘာ၀ေတြကို ဥာဏ္နဲ႔ဲျမင္
ေအာင္ၾကည့္ၿပီး အနိစၥလို႔ တြင္တြင္႐ႈရတယ္။ အတိတ္ခႏၶာငါးပါး အနာဂတ္ခႏၶာ
ငါးပါးတို႔ကိုလည္း ပံုစံတူပဲ အနိစၥလို႔ ႐ႈေပးပါ။

ဒါတြင္လားဆိုေတာ့ မကေသးဘူး။ မိမိက ဘယ္လာဘ္လာဘအေပၚမွာ
တြယ္တာမက္ေမာေနသလဲ? ေရႊတို႔ စိန္တို႔ ဆိုၾကပါစို႔။ ဒီပရမတၳသစၥာ
နယ္ကေနၿပီးေတာ့ ပရမတ္မ်က္လံုးနဲ႔ ႐ႈၾကည့္ပါ။ အာနာပါနနဲ႔ စတုတၳစ်ာန္
သမာဓိဆိုက္ေအာင္ ထူေထာင္ထားႏိုင္တဲ့, ႐ုပ္ေတြနာမ္ေတြကိုလည္း အဇၩတၱ
ဗဟိဒၶ သိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ဒီေရႊဆိုတဲ့ အရာ၀တၳဳကို ဥာဏ္လင္း
ေရာင္ျခည္အကူအညီနဲ႔ လွမ္းၿပီး ထိုးစိုက္လိုက္, ေရႊမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ဓာတ္
ေလးပါးကို သိမ္းဆည္းလိုက္လွ်င္ ေရႊဆိုတာ မေတြ႕ေတာ့ဘဲ ႐ုပ္ကလာပ္
အမႈန္တို႔ရဲ႕ အေပါင္းအစုအျဖစ္ ေတြ႕ၿပီ။ အဲဒီ ကလာပ္ကေလးေတြကုိ
ဓာတ္ခြဲလိုက္လွ်င္ ကလာပ္တစ္ခုတစ္ခုမွာ ပထ၀ီ, အာေပါ, ေတေဇာ, ၀ါေယာ,
အဆင္း, အနံ႔, အရသာ, ၾသဇာဆိုၿပီး သေဘာတရား ရွစ္ခုစီရွိတယ္။ အဲဒီ
သေဘာတရားရွစ္ခုသည္ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ပ်က္ေနတယ္။ အဲဒီလို
ပ်က္ေနတဲ့ သဘာ၀ကို ၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အနိစၥလို႔
တြင္တြင္႐ႈေပးပါ။ ေရႊဆိုတာ မေတြ႕ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္ အနိစၥသဘာ၀ကိုသာ
ဆက္တိုက္ေတြ႕ေနၿပီဆိုလွ်င္ ေရႊအေပၚမွာ တြယ္တာမက္ေမာေနတဲ့ ဒီတဏွာ
စိတ္ဓာတ္သည္ ႐ႈံ႕သြားလိမ့္မယ္၊ တြန္႔သြားလိမ့္မယ္လို႔ ဒီလို ေဟာၾကား
ထားေတာ္မူပါတယ္။ အလားတူပဲ စိန္တို႔ ဘာတို႔လည္း ပံုစံတူပဲ ႐ႈပါ။

၀ိပႆနာသာ ႐ႈႏိုင္ပါေစ၊ မိမိ တြယ္တာမက္ေမာေနတဲ့ သက္မဲ့ ကာမ
၀တၳဳ အစုစုေတြကိုလည္း ဓာတ္ေလးပါးသိမ္းဆည္းၿပီး ဒီလို စနစ္တက်
႐ႈႏိုင္လွ်င္ ဒီသက္မဲ့ ကာမ၀တၳဳ အစုစုအေပၚမွာ တြယ္တာမက္ေမာေနတဲ့
ဒီတဏွာတရားသည္ ေနာက္ကို တြန္႔ဆုတ္သြားလိမ့္မယ္။ အလားတူပဲ အဇၩတၱ
ဗဟိဒၶမွာ တည္ရွိေနၾကတဲ့ သက္ရွိ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားေတြ အေပၚမွာ
တြယ္တာမက္ေမာေနတယ္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္လည္း ဒီတြယ္တာမက္ေမာေနတဲ့
အဇၩတၱဗဟိဒၶမွာ တည္ရွိတဲ့ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္တရား နာမ္တရားေတြကို
သိမ္းဆည္းၿပီး အနိစၥလို႔သာ တြင္တြင္ ႐ႈေနပါ။ တြယ္တာမက္ေမာေနတဲ့
ဒီစိတ္ဓာတ္သည္ ေနာက္ကို တျဖည္းျဖည္း တြန္႔ဆုတ္သြားလိမ့္မယ္။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

(လာဘ္လာဘအေပၚ၌ တြယ္တာမက္ေမာမႈ ပေပ်ာက္ေရး) by (ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္)
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web