ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:46am.
line decor
ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး - by အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ) - Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး by အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ)
Untitled Document “ ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး ”
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••
ဗုဒၶေဒသနာမ်ား၏ ညႊန္ျပခ်က္အရ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္းသံုးပါးကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ယင္းတို႔မွာ . . .

(၁) ဒါနမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

(၂) သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကို လိမ္လည္
လွည့္ျဖားခိုးယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

(၃) ဣႆာမစၧရိယ မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသံုးမ်ိဳးတြင္ ...

(၁) ဒါနမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

ဒါနမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတရသူမ်ားသည္
လံုလ၀ီရိယျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့လွ်င္ စားႏို္င္ေသာက္ႏိုင္
ဘ၀သို႔ ေရာက္ေသးသည္။သနားတတ္ေသာ သူတစ္ပါး၏
အကူအညီကိုလည္း အနည္းငယ္ရ ႏိုင္ေသးသည္။

(၂) သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား
ခိုးယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

သူ႔ဥစၥာခိုး၍ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားကား ရွာေဖြလို႔လည္း မလြယ္ကူ။
အစစ အဆင္ေျပ၍ ရွာေဖြရခဲ့ေသာ္ လည္း
မီး မင္း သူခိုး ေရ အေမြခံဆိုး ဟူေသာ
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မၾကာခဏခံရ
သျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ နာလန္မထူေပ။

(၃) ဣႆာမစၧရိယ မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း။

ဣႆာမစၧရိယေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားကား
ထိုထက္ဆိုးပါေသး၏။
ရွာေဖြလို႔ ဘယ္လိုမွမရ သည့္အျပင္
လူတိုင္းကို သနားညွာတာၿပီး ကူညီတတ္ေသာသူမ်ားပင္ ဣႆာ
မစၧရိယသမား မ်ား ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ကူညီလိုစိတ္ ၊ သနားညွာတာ
စိတ္မ်ား အလိုလို ကုန္ခန္းသြားတတ္သည္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွပါ၏။

ထိုအေၾကာင္းကို ဗုဒၶက "သံယုတ္ပါ႒ိေတာ္ မစၧရီသုတ္" ၌
အျပည့္အစံု ေဟာျပထားသည္။

- အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ)

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/ youngbuddhistassociation.mm
(ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး ) by (အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ))
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web