ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:47am.
line decor
S No ေခါင္းစဥ္ စာေရးသူ
267 ဘဝ ႏွင့္ ဘဝနိေရာဓ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
266 မိစၧာ၀ါဒီတို႔ အေၾကာက္ဆံုးတရား အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
265 အဘိဓမၼာ ရွင္းစရာ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
264 ဓာတုပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံသည့္အခါ.. အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
263 ေစတီပုထိုးမ်ား ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္မႈ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
262 ရဟႏၲာစစ္တမ္း အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
261 ျပည္မသိ ဗာရာဏသီ၊ မင္းမသိ ျဗဟၼဒတ္ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
260 ကာလ နဂါး အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
259 အပါယ္ဘံုသားမ်ား ေသာတာပန္ျဖစ္မႈ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
258 မိစၧာ၀ါဒ ကြင္းဆက္မ်ား အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
257 အတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
256 ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကထာ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
255 ပိဋကတ္စစ္တမ္း အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
254 အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းႏွင့္ သၿဂႌဳဟ္ ၉-ပိုင္း အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
253 အႏုႆတိ ပြားမ်ားပံု အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
252 စကားပရိယာယ္ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
251 ဒိ႒ဳပါဒါန္ (၁) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
250 ဒိ႒ဳပါဒါန္ -၂ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
249 ဘာသာျပန္ အလြဲမ်ား အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
248 သူေယာင္မယ္ သူေယာင္သီး အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
[First Page] . [Prev] . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . [Next] . [Last Page] 605 entries