ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 31st July 2015 12:22pm.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by U Kovida : 9 Notes List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) ေမထုန္အမႈဟာ ကာမရာဂႏူနာကုိ မီးကင္တာလား
2 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) ရဟန္းဘဝအျမင္
3 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) ေရႊလက္တြဲၾကမည္ဆိုပါလွ်င္
4 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) ကုသုိလ္ဘယ္ေလာက္ရႏိူင္ပါသလဲ
5 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) အသြင္မတူေသာ မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ခု
6 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) တုႏိႈင္းမမီ(၃)
7 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) တုႏိႈင္းမမီ(၄)
8 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) တုနိႈင္းမမီ(၅)
9 ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) တုနိႈင္းမမီ (၆)
List of Dhamma Notes by U Kovida ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web