ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 2nd August 2015 7:35pm.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara : 5 Notes List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာၪာဏိႆရ(Ph.D.) (D.Litt.) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara သီတဂူ ဆရာေတာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာၪာဏိႆရ(Ph.D.) (D.Litt.) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara သီတဂူဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာၪာဏိႆရ(Ph.D.) (D.Litt.) သီရိလကၤာတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာ သာမေဏမ်ား၊ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
2 သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ (Religion) မဟုတ္
( ကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း )
3 သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာၪာဏိႆရ(Ph.D.) (D.Litt.) Sanchi, The Greatest Stupa ႀကီးျမတ္ေသာ ဆန္ခ်ီေစတီေတာ္
4 သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ က်င့္စဥ္
5 သီတဂူဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ က်င့္စဥ္
List of Dhamma Notes by Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara သီတဂူဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web