ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 31st July 2015 6:26pm.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Pyay Zaw : 19 Notes List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 ေျပေဇာ္ အာနာပါန သတိပဌာန္ ရႈမွတ္နည္း အက်ဥ္း‏
2 ေျပေဇာ္ အာနာပါန သတိပဌာန္ ရႈမွတ္နည္း အက်ဥ္း
3 ေျပေဇာ္ စိတၱနိယာမတရား
4 ေျပေဇာ္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာက မိဘဆရာ ေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟမ်ား
5 ေျပေဇာ္ တဏွာရုပ္နာမ္မွ ဗလာရုပ္နာမ္သို႕
6 ေျပေဇာ္ ကံ-ကံ၏အက်ဳိး
7 ေျပေဇာ္ ကံ-ကံ၏အက်ဳိး - ၂
8 ေျပေဇာ္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳး - ၃
9 ေျပေဇာ္ ပထမအရြယ္မွာ ပညာရွာ
10 ေျပေဇာ္ စိတ္ တစ္ခုယုတ္ ၉၀
11 ေျပေဇာ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ဟူသည္
12 ေျပေဇာ္ ဒါနျပဳသည္ ဆိုရာ၀ယ္
13 ေျပေဇာ္ ကံ ေျမာက္ျခင္း မေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ကံ ျပတ္ျခင္း
14 ေျပေဇာ္ ဒါနျပဳသည္ ဆိုရာ၀ယ္‏
15 ေျပေဇာ္ ပြဲမ၀င္ခင္ အျပင္က က်င္းပျခင္း အက်ိဳး
16 ေျပေဇာ္ သမထႏွင့္ ၀ိပႆနာ
17 ေျပေဇာ္ တရားထူးရျခင္း ဆိုသည္မွာ
18 ေျပေဇာ္ ဥပကိၠေလသတရား ၁၀ ပါး
19 ေျပေဇာ္ ၀ီထိမုတ္ စိတ္မ်ားအေၾကာင္း
List of Dhamma Notes by Pyay Zaw ေျပေဇာ္ - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web