ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 3rd August 2015 8:18pm.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Ashin Vicitta : 3 Notes List of Dhamma Notes by Ashin Vicitta အရွင္ဝိစိတၱ(မနာပဒါယီ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Vicitta အရွင္၀ိစိတၱ (မနာပ ဒါယီ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Vicitta မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး) - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 အရွင္ဝိစိတၱ(မနာပဒါယီ) "မီးေသြးလုိလူ”
2 အရွင္၀ိစိတၱ (မနာပ ဒါယီ) ေသသူနဲ႕သရဏဂံု...
3 မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး) မိစၧာဒိ႒ိ (သုိ႔) အယူမွားျခင္း
List of Dhamma Notes by Ashin Vicitta မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး) - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web