ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 31st July 2015 8:21am.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Ashin Nyanadipa : 3 Notes List of Dhamma Notes by Ashin Nyanadipa အရွင္ဉာဏဒီပ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nyanadipa အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nyanadipa အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ) - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 အရွင္ဉာဏဒီပ ဆြမ္းခံျခင္းသည္ ေတာင္းခံျခင္းေလာ...
2 အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ) တစ္ခါတုန္းက အီတလီ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး...
3 အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ) အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ က်ဆံုးရျခင္း
List of Dhamma Notes by Ashin Nyanadipa အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ) - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web