ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 4th August 2015 7:20pm.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara : 10 Notes List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 အရွင္နာယကာလကၤာရ ဦးနဳေျပာေသာ စကားတခြန္း
2 အရွင္နာယကာလကၤာရ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
3 အရွင္နာယကာလကၤာရ အပါယ္ေလးဘုံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
4 အရွင္နာယကာလကၤာရ ဘုရားရွင္ေတာ္၏ ရုပ္ပုံေတာ္ကုိ ၾကည္ညဳိရ
5 အရွင္နာယကာလကၤာရ Human Mind
6 အရွင္နာယကာလကၤာရ မဂၤလာရွိေအာင္ေန
7 အရွင္နာယကာလကၤာရ နိဗၺာန္ ဟူသည္…
8 အရွင္နာယကာလကၤာရ ေရႏွင္ရႊံ ့ညြန္ပမာသန္ ့စင္ပါ
9 အရွင္နာယကာလကၤာရ တကယ့္အရွိတရား
10 အရွင္နာယကာလကၤာရ ဥပုသ္ေစာင့္ပုံ အစီအစဥ္
List of Dhamma Notes by Ashin Nayakalankara အရွင္နာယကာလကၤာရ - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web