ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 31st July 2015 6:21am.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Ashin Kevala : 4 Notes List of Dhamma Notes by Ashin Kevala အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kevala အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kevala အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kevala အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) လူသားႏွင့္ ဟိတ္
2 အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) အေကာင္းၿမင္စိတ္ႏွင့္ ရုိးစင္းေသာဘ၀
3 အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) ဆုေတာင္းၿခင္း
4 အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) ဆုေတာင္းျခင္း
List of Dhamma Notes by Ashin Kevala အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web