ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 4:08am.  
line decor

The Five Precepts - SunLun Sayadaw စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဦးက၀ိ ( ျမင္းျခံ ) DhammaWeb Audio Database စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဦးက၀ိ ( ျမင္းျခံ ) ၏ တရားေတာ္
The Five Precepts by SunLun Sayadaw
The Five Precepts: 1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami I undertake the precept to refrain from destroying living creatures. 2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami I undertake the precept to refrain from taking that which is not given. 3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami I undertake the precept to refrain from sexual misconduct. 4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami I undertake the precept to refrain from incorrect speech. 5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.
Get Macromedia flash player
Key Word The Five Precepts
Media Type MP3
Language Myanmar
Link1 http://www.dhammaweb.net/sunlun/disc1/Sunlun_Sayadaw_Disc1_03.mp3
Link2
Recorded on 1 January,
SunLun Sayadaw Dhamma Talk Videos
SunLun Sayadaw Dhamma Books

စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဦးက၀ိ ( ျမင္းျခံ ) ၏တရားေတာ္မ်ား

    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web