ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 24th October 2017 4:03am.  
line decor

Understanding of Sotapanna(Stream-Winner), U Ba Gann - Shwe Ou Down (Read by U Ottamasara) ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း (ဖတ္-ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ) DhammaWeb Audio Database ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း (ဖတ္-ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ) ၏ တရားေတာ္
Understanding of Sotapanna(Stream-Winner), U Ba Gann by Shwe Ou Down (Read by U Ottamasara)
Understanding of Sotapanna(Stream-Winner), U Ba Gann
Get Macromedia flash player
Key Word Understanding of Sotapanna(Stream-Winner)
Media Type MP3(55Mb)
Language Myanmar
Link1 http://www.dhammaweb.net/Shwe_Ou_Down/disc2/13_Shwe_Ou_Down(55).mp3
Link2
Recorded on 0 ,
Shwe Ou Down (Read by U Ottamasara) Dhamma Talk Videos
Shwe Ou Down (Read by U Ottamasara) Dhamma Books

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း (ဖတ္-ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ) ၏တရားေတာ္မ်ား

    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web