ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 1:32pm.  
line decor

၉။ ၁၉-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီးရဟႏၲာၿဖစ္ပုံတရားေတာ္ Disc 22 Track 09 - Mogok Sayadaw မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ DhammaWeb Audio Database မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ ၏ တရားေတာ္ ၉။ ၁၉-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီးရဟႏၲာၿဖစ္ပုံတရားေတာ္
Disc 22 Track 09 by Mogok Sayadaw
Get Macromedia flash player
Key Word
Media Type MP3
Language Myanmar
Link1 http://www.dhammaweb.net/mogok/disc22/09-MoGokSayaDaw-D22-19-2-1960.mp3
Link2
Recorded on 0 ,
Mogok Sayadaw Dhamma Talk Videos
Mogok Sayadaw Dhamma Books

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ ၏တရားေတာ္မ်ား ၉။ ၁၉-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီးရဟႏၲာၿဖစ္ပုံတရားေတာ္

    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web