ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 10:33am.  
line decor

ဒိ႒ိ - Mogok Sayadaw မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ DhammaWeb Audio Database မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ ၏ တရားေတာ္
ဒိ႒ိ by Mogok Sayadaw
1. Sotapanna or Sotapan A sotapanna is one who has attained sotapatti magga and sotapatti-phala. He (or she) can enjoy the peace of Nibbana whenever he wishes by developing the ecstatic absorption corresponding to sotapatti-phala samapatti. He is called a stream-winner because he has entered the stream that leads to Nibbana. The stream represents the noble Eightfold Path. He is no longer a worldling (putthujjana), but an ariya (noble person). A sotapanna has eradicated the two worst defilements, i.e., ditthi and vicikiccha, and three basic Fetters namely, sakkaya-ditthi, vicikiccha and silabbataparamasa. He has also eliminated the coarse properties of the remaining defilements the properties that can cast a person to the apaya abodes. So to him, the doors of the apaya abodes are closed for ever, neither will he be reverted to a worldling again. He has unwavering faith in Buddha, Dhamma and Sangha. He will also steadfastly observe the five precepts and will abstain from committing any of the ten akusala-kamma-pathas, i.e., ten ducaritas or unwholesome actions. The four lobha-mula ditthigata- sampayutta cittas and the moha-mula vicikiccha sampayutta citta will never arise in him. He may, however, enjoy the sense pleasures as an ordinary person. But he will not be reborn more than seven times in the sense-sphere (kama-loka). He will become an arahat in due course and after that last life, he will enjoy the peace of Nibbana for ever. There are three types of sotapanna: (1) Sattakkhattu-parama-sotapanna = one who enters Nibbana after seven lives, (2) Kamakola-sotapanna = one who enters Nibbana after two to six lives, (3) Ekaviji-sotapanna = one who enters Nibbana after one life.
Get Macromedia flash player
Key Word Ditthi
Media Type MP3
Language Myanmar
Link1 http://www.dhammaweb.net/mogok/disc45/04-MoGokSayaDaw-D45-24-6-1961.mp3
Link2
Recorded on 24 June, 1961
Mogok Sayadaw Dhamma Talk Videos
Mogok Sayadaw Dhamma Books

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ ၏တရားေတာ္မ်ား

    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web