ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးမဂၤလ (ဖားေအာက္) 's Dhamma Talks by U Mangala (Pa Auk Tawya) - DhammaWeb Audiomangala.gif ဆရာေတာ္ ဦးမဂၤလ (ဖားေအာက္)
U Mangala (Pa Auk Tawya)'s Dhamma Talks :32
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Chinese-English Dhammacakkappavattana suttam 1 of 4
2 Chinese-English Dhammacakkappavattana suttam 2 of 4
3 Chinese-English Dhammacakkappavattana suttam 3 of 4
4 Chinese-English Dhammacakkappavattana suttam 4 of 4
5 Eng-chinese 20090328 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (28-03-2009)
6 Eng-chinese 20090401 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (01-04-2009)
7 Eng-chinese 20090410 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (10-04-2009)
8 Eng-chinese 20090415 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (15-04-2009)
9 Eng-chinese 20090417 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (17-04-2009)
10 Eng-chinese 20090424 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (24-04-2009)
11 Eng-chinese 20090429 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (29-04-2009)
12 Eng-chinese 20090501 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (01-05-2009)
13 Eng-chinese 20090513 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (13-05-2009)
14 Eng-chinese 20090515 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (15-05-2009)
15 Eng-chinese 20090522 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (22-05-2009)
16 Eng-chinese 20090527 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (27-05-2009)
17 Eng-chinese 20090529 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (29-05-2009)
18 Eng-chinese 20090605 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (05-06-2009)
19 Eng-chinese 20090606 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (06-06-2009)
20 Eng-chinese 20090611 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (11-06-2009)
21 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 01
22 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 02
23 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 03
24 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 04
25 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 05
26 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 06
27 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 07
28 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 08
29 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 09
30 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 10
31 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 11
32 Eng-chinese Basic Meditation Guidance 12
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web