ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 1:32pm.  
line decor
             

စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဦးက၀ိ ( ျမင္းျခံ )'s Dhamma Talks by SunLun Sayadaw - DhammaWeb Audiosunlun.gif စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဦးက၀ိ ( ျမင္းျခံ )
SunLun Sayadaw's Dhamma Talks :11
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Life Story
2 Myanmar Perithada
3 Myanmar Sāraniyakathā ( 1 of 2)
4 Myanmar Sāraniyakathā ( 2 of 2)
5 Myanmar SunLun Sayadaw's Biography (1 of 4)
6 Myanmar SunLun Sayadaw's Biography (2 of 4)
7 Myanmar SunLun Sayadaw's Biography (4 of 4)
8 Myanmar SunLun Sayadaw's Biography 3 of 4)
9 Myanmar Teaching of SunLun ( 1 of 2)
10 Myanmar Teaching of SunLun ( 2 of 2)
11 Myanmar The Five Precepts
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web