ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

Stephen and Tina 's Dhamma Talks by Stephen and Tina (Pa Auk Tawya Tradition) - DhammaWeb Audioempty.gif Stephen and Tina
Stephen and Tina (Pa Auk Tawya Tradition)'s Dhamma Talks :9
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 စ်ာန္ေႀကာင္း English (Session 1) Overview of the Jhana Practice
2 စ်ာန္ေႀကာင္း English (Session 2) The Three Types of Concentration
3 စ်ာန္ေႀကာင္း English (Session 3) How the Jhana Factors Neutralize the Hindrances, and Concentration
4 English (Session 4) Effort
5 English (Session 5) Psychic Powers
6 English Am I going to get jhana? Talk #3
7 English The Four Elements Practice; The Buddha as Our Role Model
8 စ်ာန္ေႀကာင္း English What is the jhana practice? #1
9 စ်ာန္ေႀကာင္း Englsih First sit to first Jhana. Talk #2
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web