ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:43am.  
line decor
             

ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း (ဖတ္-ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ)'s Dhamma Talks by Shwe Ou Down (Read by U Ottamasara) - DhammaWeb Audioshweoudown.gif ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း (ဖတ္-ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ)
Shwe Ou Down (Read by U Ottamasara)'s Dhamma Talks :36
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar AVijjā
2 Myanmar Buddhism and Cetanā (Volition)
3 Myanmar Buddhism and Science
4 Myanmar Concentration and Wisdom
5 Myanmar Criticism on Dhamma Tradition
6 Myanmar Difficulties( 1 of 12)
7 Myanmar Difficulties( 10 of 12)
8 Myanmar Difficulties( 11 of 12)
9 Myanmar Difficulties( 12 of 12)
10 Myanmar Difficulties( 2 of 12)
11 Myanmar Difficulties( 3 of 12)
12 Myanmar Difficulties( 4 of 12)
13 Myanmar Difficulties( 5 of 12)
14 Myanmar Difficulties( 6 of 12)
15 Myanmar Difficulties( 7 of 12)
16 Myanmar Difficulties( 8 of 12)
17 Myanmar Difficulties( 9 of 12)
18 Myanmar Homage to the Buddha in Shwe Ou Down Way
19 Myanmar Meditation
20 Myanmar Nāma and Rupa
21 Myanmar Natural Dhamma
22 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 1 of 11)
23 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 10 of 11)
24 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 11 of 11)
25 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 2 of 11)
26 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 3 of 11)
27 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 4 of 11)
28 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 5 of 11)
29 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 6 of 11)
30 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 7 of 11)
31 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 8 of 11)
32 Myanmar Observation of Nature of Mind ( 9 of 11)
33 Myanmar Realization of Magga by Meditation
34 Myanmar Sevenfold Vesuddhi(7 Stages of Purity)
35 Myanmar Understanding of Sotapanna(Stream-Winner)
36 Myanmar Understanding of Sotapanna(Stream-Winner), U Ba Gann
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web