ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:41am.  
line decor
             

ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ's Dhamma Talks by Say Kane Da, Ashin - DhammaWeb AudioChekinda.gif ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ
Say Kane Da, Ashin's Dhamma Talks :21
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Eighth Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
2 Myanmar Eighth Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
3 Myanmar Fifth Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
4 Myanmar Fifth Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
5 Myanmar First Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
6 Myanmar First Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
7 Myanmar Fourth Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
8 Myanmar Fourth Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
9 Myanmar Ninth Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
10 Myanmar Ninth Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
11 Myanmar Second Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
12 Myanmar Second Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
13 Myanmar Seventh Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
14 Myanmar Seventh Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
15 Myanmar Sixth Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
16 Myanmar Sixth Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
17 Myanmar Suitable Place -Mangala Sutta
18 Myanmar Tenth Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
19 Myanmar Tenth Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
20 Myanmar Third Day ( 1 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
21 Myanmar Third Day ( 2 of 2) 10 days Vipassana Meditation Retreat
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web