ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:18am.  
line decor
             

ဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာ's Dhamma Talks by S. N. Goenka - DhammaWeb Audiogoenka.gif ဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာ
S. N. Goenka's Dhamma Talks :51
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Not available Dhamma Talk
2 Not available Dhamma Talk
3 Not available Dhamma Talk
4 Not available Dhamma Talk
5 Not available Dhamma Talk
6 Not available Dhamma Talk
7 Not available Dhamma Talk
8 Not available Dhamma Talk
9 Not available Dhamma Talk
10 Not available Dhamma Talk
11 Not available Dhamma Talk
12 Not available Dhamma Talk
13 Not available Dhamma Talk
14 Not available Dhamma Talk
15 Not available Dhamma Talk
16 Not available Dhamma Talk
17 Not available Dhamma Talk
18 Not available Dhamma Talk
19 Not available Dhamma Talk
20 Not available Dhamma Talk
21 Not available Dhamma Talk
22 Not available Dhamma Talk
23 Not available Dhamma Talk
24 Not available Dhamma Talk
25 Not available Dhamma Talk
26 Not available Dhamma Talk
27 Not available Dhamma Talk
28 Not available Dhamma Talk
29 Not available Dhamma Talk
30 Not available Dhamma Talk
31 Not available Dhamma Talk
32 Not available Dhamma Talk
33 Not available Dhamma Talk
34 Not available Dhamma Talk
35 Not available Dhamma Talk
36 Not available Dhamma Talk
37 Not available Dhamma Talk
38 Not available Dhamma Talk
39 Not available Dhamma Talk
40 Not available Dhamma Talk
41 Not available Dhamma Talk
42 Not available Dhamma Talk
43 Not available Dhamma Talk
44 Not available Dhamma Talk
45 Not available Dhamma Talk
46 Not available Dhamma Talk
47 Not available Dhamma Talk
48 Not available Dhamma Talk
49 Not available Dhamma Talk
50 Not available Dhamma Talk
51 Not available Dhamma Talk
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web