ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:42am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ဦးေရဝတ(ဖားေအာက္ေတာရ) 's Dhamma Talks by Revata, Sayadaw U (Pa Auk Tawya) - DhammaWeb Audiorevata-paauk.gif ဆရာေတာ္ဦးေရဝတ(ဖားေအာက္ေတာရ)
Revata, Sayadaw U (Pa Auk Tawya)'s Dhamma Talks :182
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 သစၥာရွိသူ(၁) English
2 သစၥာရွိသူ(၂) English
3 သစၥာရွိသူ(၃) English
4 English 2011-01-29 Questions and Answer at Retreat in Kayagatasati Cibodas
5 English 26 200805 Two Persons Not Easy to Repay & Not Just By Mere Praying(Korea Retreat)
6 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English A Life of True Security 1 (Korea Retreat)
7 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English A Life of True Security 2 (Korea Retreat)
8 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English A Life of True Security 3 (Korea Retreat)
9 Actor In The Play Of Samsara English Actor In The Play Of Samsara
10 Actor In The Play Of Samsara English Actor In The Play Of Samsara
11 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Anaapaana Instruction (Korea Retreat)
12 Anaapaana Sati Meditation Instruction (English) English Anaapaana Sati Meditation Instruction (English)
13 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Anapana (Korea Retreat)
14 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Bearers of the Burden 1(Korea Retreat)
15 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Bearers of the Burden 2(Korea Retreat)
16 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Bearers of the Burden 3(Korea Retreat)
17 English Benefit Of Taking Refuge Part 1 of 3
18 English Benefit Of Taking Refuge Part 2 of 3
19 English Benefit Of Taking Refuge Part 3 of 3
20 ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ (၁) English Bio Data (I)
21 ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ (၂) English Bio Data (II)
22 ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ (၃) English Bio Data (III)
23 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Birth and Death (Korea Retreat)
24 English Birth and Death(2011-04-02)
25 English Buddhism is a Religion of Freedom
26 Chanting By Ashin Revata (Pa Auk Tawya) English Chanting By Ashin Revata (Pa Auk Tawya)
27 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Closing Talk 1(Korea Retreat)
28 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Closing Talk 2(Korea Retreat)
29 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Closing Talk 3(Korea Retreat)
30 English Devaduta Sutta(2011-03-26)
31 Dhammapada Chanting ( Pali ) English Dhammapada Chanting ( Pali )
32 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Disciples Within 1(Korea Retreat)
33 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Disciples Within 1(Korea Retreat)
34 English Extra_Answer(2011-02-13) Retreat in Kayagatasati Cibodas
35 English For Those Who Wants To See The Buddha
36 English Freedom (2011-02-05)
37 Freedom Part I(English) English Freedom Part I(English)
38 Freedom Part II(English) English Freedom Part II(English)
39 Giving What English Giving What
40 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Giving What 1(Korea Retreat)
41 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Giving What 2(Korea Retreat)
42 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Giving What 3(Korea Retreat)
43 English Giving What?
44 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Indispensable Teaching 1(Korea Retreat)
45 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Indispensable Teaching 2(Korea Retreat)
46 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Indispensable Teaching 3(Korea Retreat)
47 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Indispensable Teaching 4(Korea Retreat)
48 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Indispensable Teaching 5(Korea Retreat)
49 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Indispensable Teaching 6(Korea Retreat)
50 English Introduction of Samatha
51 English Kamma And its result (part2)
52 English Kamma And its result (part3)
53 English Latvia July 2010 Retreat Day 1 Ven U Revata
54 English Latvia July 2010 Retreat Day 2 Ven U Revata
55 English Latvia July 2010 Retreat Day1 Ven U Revata' Dhamma Talk
56 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Let Travel (Korea Retreat)
57 English Lets Travel(2011-04-09)
58 Life of True Security English Life of True Security
59 Maha Namakkara English Maha Namakkara
60 English Meditation practice
61 Morning Chanting English Morning Chanting
62 Paritta Chanting English Paritta Chanting
63 Pathana Chanting English Pathana Chanting
64 Profound Dhamma 1 English Profound Dhamma 1
65 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 1(Korea Retreat)
66 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 10 (Korea Retreat)
67 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 11 (Korea Retreat)
68 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 2(Korea Retreat)
69 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 3(Korea Retreat)
70 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 4(Korea Retreat)
71 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 5(Korea Retreat)
72 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 6(Korea Retreat)
73 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 7(Korea Retreat)
74 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 8(Korea Retreat)
75 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Profound Dhamma 9 (Korea Retreat)
76 English Progress 1 (Korea Retreat)
77 English Progress 2 (Korea Retreat)
78 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Q and A(Korea Retreat)
79 Recollection of death English Recollection of death
80 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Retreat Opening Talk 1 (Korea Retreat)
81 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Retreat Opening Talk 2 (Korea Retreat)
82 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Retreat Opening Talk 3 (Korea Retreat)
83 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Right View(Korea Retreat)
84 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Sense Of Urgency(Korea Retreat)
85 English Supreme Gift (Korea Retreat)
86 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Ten Parami(Perfection)(Korea Retreat)
87 English The Bearers Of The Burden Part 1 Of 4
88 English The Bearers Of The Burden Part 2 Of 4
89 English The Bearers Of The Burden Part 3 Of 4
90 English The Bearers Of The Burden Part 4 Of 4
91 The Disciple Within English The Disciple Within
92 The Disciple Within (2) English The Disciple Within (2)
93 The Disciple Within (3) English The Disciple Within (3)
94 The Disciple Within (4) English The Disciple Within (4)
95 The Disciple Within (5) English The Disciple Within (5)
96 The Disciple Within (6) English The Disciple Within (6)
97 The Garden Of Mankind English The Garden Of Mankind
98 The Garden Of Mankind(2) English The Garden Of Mankind(2)
99 English The Importance Of Practicing 3 Training
100 The Responsibility of Life English The Responsibility of Life
101 The Responsibility-of Life English The Responsibility-of Life
102 English Three Saying Of Deva Part 1 Of 2(2011-03-12)
103 English Three Saying Of Deva Part 2 Of 2(2011-03-19)
104 English Three Sayings 1(Korea Retreat)
105 English Three Sayings 2(Korea Retreat)
106 English Three Sayings 3(Korea Retreat)
107 Three Sayings of Devas English Three Sayings of Devas
108 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Three Sayings of Devas 1 and 2(Korea Retreat)
109 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English Triple Gems (Korea Retreat)
110 English Triple Gems(Part 2) 1(Korea Retreat)
111 English Triple Gems(Part 2) 2(Korea Retreat)
112 English Triple Gems(Part 2) 3(Korea Retreat)
113 What are humans doing (Pa Auk) English What are humans doing (Pa Auk)
114 English What are humans doing (Tisarana)
115 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English What Are Humans Doing 1(Korea Retreat)
116 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English What Are Humans Doing 2(Korea Retreat)
117 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English What Are Humans Doing 3(Korea Retreat)
118 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English What Are Humans Doing 4(Korea Retreat)
119 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English What Are Humans Doing 5(Korea Retreat)
120 Korea Retreat (2008 November) Dhamma Talks English What is Suffering & Its Origin(Korea Retreat)
121 ခရီးထြက္ၾကစုိ့ (၁) Myanmar
122 ခရီးထြက္ၾကစုိ့ (၂) Myanmar
123 ခရီးထြက္ၾကစုိ့ (၃) Myanmar
124 ခရီးထြက္ၾကစုိ့ (၄) Myanmar
125 ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ Myanmar ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
126 ကံေကာင္းၾကသူမ်ား(၁) Myanmar ကံေကာင္းၾကသူမ်ား(၁)
127 ကံေကာင္းၾကသူမ်ား(၂) Myanmar ကံေကာင္းၾကသူမ်ား(၂)
128 ပုဂၢလ ႏွင့္ ဓမၼ (၁) Myanmar ပုဂၢလ ႏွင့္ ဓမၼ (၁)
129 ပုဂၢလ ႏွင့္ ဓမၼ (၂) Myanmar ပုဂၢလ ႏွင့္ ဓမၼ (၂)
130 ဘဝပန္းခ်ီကား Myanmar ဘဝပန္းခ်ီကား
131 ဘာကို တန္ဖိုးထားၾကမလဲ(၁) Myanmar ဘာကို တန္ဖိုးထားၾကမလဲ(၁)
132 ဘာကို တန္ဖိုးထားၾကမလဲ(၂) Myanmar ဘာကို တန္ဖိုးထားၾကမလဲ(၂)
133 ဘ၀ခရီးေဖာ္ Myanmar ဘ၀ခရီးေဖာ္
134 လုပ္ခ်င္တာႏွင့္ လုပ္သင့္တာ Myanmar လုပ္ခ်င္တာႏွင့္ လုပ္သင့္တာ
135 သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ဳိး(၁) Myanmar သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ဳိး(၁)
136 သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ဳိး(၂) Myanmar သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ဳိး(၂)
137 သံသရာဇာတ္ခံုေပၚက သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား Myanmar သံသရာဇာတ္ခံုေပၚက သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား
138 အေမ(၁) Myanmar အေမ(၁)
139 အေမ(၂) Myanmar အေမ(၂)
140 ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ပါရမီ (၁၀)ပါး Myanmar ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ပါရမီ (၁၀)ပါး
141 ျဖၫ္႔က်င့္ရမၫ္႔ ပါရမီ (၁၀)ပါး ၁-၉-၂၀၀၂ Myanmar 10 Paramis (Perfections)
142 အက်ိဳးလိုလားသူတို႔ ၌ ရွိသင့္ေသာစိတ္ထား Myanmar Attitude
143 လုံၿခံဳေသာဘ၀ ၂၀၀၅ Myanmar Dhamma Talk
144 သံေယာဇဥ္ တရားေတာ္ ၁၉-၇-၂၀၀၅ Myanmar Dhamma Talk
145 အတုလိုက္ကာ က်င့္ထိုက္ရာကို ၁၇-၉-၂၀၀၅ Myanmar Dhamma Talk
146 လူေတြဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ၂၅-၄-၂၀၀၅ Myanmar Dhamma Talk
147 လူေတြဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ၁၃-၁၁-၂၀၀၅ Myanmar Dhamma Talk
148 ၀န္ထမ္းဟူသည္ ၁၆-၂-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
149 မွီခိုရာ ၁၇-၄-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
150 အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါ ၁၈-၅-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
151 ရွက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ျခင္း ၆-၁၁-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
152 မိဘဟူသည္ ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
153 လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပန္းတိုင္(သို႔) ၀န္ထမ္းဟူသည္ ၂၃-၁၁-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
154 ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း ၂၃-၁၁-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
155 လူ႕ဘ၀ပန္းဥယ်ာဥ္ ၄-၁၂-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
156 သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ ၂၈-၁၂-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
157 အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ၃၁-၁၂-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
158 ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ ၉-၁၂-၂၀၀၆ Myanmar Dhamma Talk
159 လြတ္လပ္ေရး တရားေတာ္ ၄-၁-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
160 ရခဲတဲ့ ဘ၀ ၇-၁-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
161 အာရုဏ္ႏွင့္ ဆည္းဆာ ၁၄-၁-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
162 ေမတၲာတရား Myanmar Dhamma Talk
163 လူ႕အဆင့္အတန္း ၂၆-၃-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
164 တိုးတက္ျခင္း ၂၉-၃-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
165 ဘ၀ႏွင့္ တာ၀န္ ၁၄-၄-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
166 ေက်းဇူးရွင္တို႕အား ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း ၁၄-၅-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
167 တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ဖို႕ ၂၃-၅-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
168 ဒါန၏ အက်ိဳး ၂၀-၆-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
169 အတြငိးေနတပည္႕ ၂၉-၆-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
170 ဘ၀ေနနည္း ၁၆-၆-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
171 တန္ဖိုးရွိရွိေနမယ္ ၂၂-၇-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
172 ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနမယ္ ၃-၈-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
173 ၀န္ထမ္းဟူသည္ ၁-၁၂-၂၀၀၇ Myanmar Dhamma Talk
174 အတြင္းေနတပည္႕ ၆-၁-၂၀၀၈ Myanmar Dhamma Talk
175 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ Myanmar Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010
176 ဘဝကို တန္ဘုိးရွိရွိေနၾကစို့ (စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊informatic Center) Myanmar Dhamma Talk at Singapore Informatics Center 23 Dec 2010
177 ႏွလုံးသားရဲ႕ လိုအပ္ခ်ပ္ ၁၇-၄-၂၀၀၅ Myanmar Essential for Heart
178 ေမတၱာတရား Myanmar Metta (Loving kindness)
179 လုံၿခံဳေသာဘ၀ ၁၃-၉-၂၀၀၄ Myanmar Sense of Security
180 လူ႕ဘ၀တန္ဘိုး ၂၆-၃-၂၀၀၅ Myanmar Value Of Life
181 နားလည္ေစခ်င္ ၇-၃-၂၀၀၅ Myanmar Way of Understading
182 လူေတြဘာလုပ္ေနၾကသလဲ။ Myanmar What are human being doing
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web