ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:41am.  
line decor
             

ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ 's Dhamma Talks by Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa - DhammaWeb Audioempty.gif ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္
Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa's Dhamma Talks :10
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Dhamma Talk 01
2 Myanmar Dhamma Talk 02
3 Myanmar Dhamma Talk 03
4 Myanmar Dhamma Talk 04
5 Myanmar Dhamma Talk 05
6 Myanmar Dhamma Talk 06
7 Myanmar Dhamma Talk 07
8 Myanmar Dhamma Talk 08
9 Myanmar Dhamma Talk 09
10 Myanmar Dhamma Talk 10
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web