ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

's Dhamma Talks by Maung Tiong Myay Zin Sayadaw - DhammaWeb Audio
Maung Tiong Myay Zin Sayadaw's Dhamma Talks :22
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myay Zin Sayadaw Dhamma (by U Htay Hling)
2 Myay Zin Sayadaw Dhamma Talk
3 Own Saving ( by U Htay Hling)
4 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၁) English Anapanasati Meditation (Part 1)
5 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၂) English Anapanasati Meditation (Part 2)
6 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၃) English Anapanasati Meditation (Part 3)
7 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၄) English Anapanasati Meditation (Part 4)
8 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၅) English Anapanasati Meditation (Part 5)
9 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၆) English Anapanasati Meditation (Part 6)
10 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၇) English Anapanasati Meditation (Part 7)
11 အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၈) English Anapanasati Meditation (Part 8)
12 ဗုဒၶႏုႆတိဘာ၀နာ တရားေတာ္ English Buddhanussati Bhavana
13 ကႏၷီသမထ၊၀ိပႆနာ မိတ္ဆက္တရားေတာ္ English Introduction to Kanni Samatha & Vipassana
14 ေမတၱာဘာ၀နာ တရားေတာ္ English Metta Bhavana
15 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၁) English Vipassana (Part 1)
16 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၂) English Vipassana (Part 2)
17 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၃) English Vipassana (Part 3)
18 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၄) English Vipassana (Part 4)
19 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၅) English Vipassana (Part 5)
20 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၆) English Vipassana (Part 6)
21 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၇) English Vipassana (Part 7)
22 ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၈) English Vipassana (Part 8)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web