ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:42am.  
line decor
             

Leigh Brasington's Dhamma Talks by Leigh Brasington - DhammaWeb Audioempty.gif Leigh Brasington
Leigh Brasington's Dhamma Talks :11
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English 01 Introduction First Jhana
2 English 02 Jhanas From First to 4th
3 English 03 Jhanas Question and Answer Part I
4 English 04 Jhanas Question and Answer Part II
5 English 05 Guided Metta Easy To Love
6 English 06 Jhanas From 5th to 8th
7 English 07 Jhanas Question and Answer Part III
8 English 08 Jhanas Question and Answer Part IV
9 English Guided Metta Flower Garden
10 English Leigh Brasington interviewed by Stephanie Nash
11 English Samannaphala Sutta
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web