ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:19am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးလကၡဏ's Dhamma Talks by Lakkhana ,Sayadaw U - DhammaWeb Audioempty.gif ဆရာေတာ္ ဦးလကၡဏ
Lakkhana ,Sayadaw U's Dhamma Talks :11
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar-English Feeling Tones Giving Rise To Craving, Part 1
2 Myanmar-English Feeling Tones Giving Rise To Craving, Part 2
3 Myanmar-English Insight Into Conditionality
4 Myanmar-English Insight Into Impermanence
5 Myanmar-English Intention In Walking Meditation
6 Myanmar-English Intergratinh Theory With Practice
7 Myanmar-English Mindfulness In Mental States
8 Myanmar-English Mindfulness Of Feeling Tone
9 Myanmar-English Tangable Objects And Feeling Tones
10 Myanmar-English Unwholesome Actions
11 Myanmar-English Wholesome Actions
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web