ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:42am.  
line decor
             

ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္စိန္'s Dhamma Talks by Kyaw Sein, U - DhammaWeb Audiokyawsein.gif ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္စိန္
Kyaw Sein, U's Dhamma Talks :46
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 1
2 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 2
3 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 3
4 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 4
5 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 5
6 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 6
7 Myanmar Dhamma Interview on Progress of Yogi 7
8 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (1 of 11)
9 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (10 of 11)
10 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (11 of 11)
11 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (2 of 11)
12 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (3 of 11)
13 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (4 of 11)
14 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (5 of 11)
15 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (6 of 11)
16 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (7 of 11)
17 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (8 of 11)
18 Myanmar Hand-On Vipassana Meditation Technique (9 of 11)
19 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(1 of 10)
20 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(10 of 10)
21 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(2 of 10)
22 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(3 of 10)
23 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(4 of 10)
24 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(5 of 10)
25 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(6 of 10)
26 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(7 of 10)
27 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(8 of 10)
28 Myanmar Paticca Samuppada-Dependent Origination(9 of 10)
29 Myanmar Vipassana ( 1 of 10)
30 Myanmar Vipassana ( 2 of 10)
31 Myanmar Vipassana ( 3 of 10)
32 Myanmar Vipassana ( 4 of 10)
33 Myanmar Vipassana (10 of 10)
34 Myanmar Vipassana (5 of 10)
35 Myanmar Vipassana (6 of 10)
36 Myanmar Vipassana (7 of 10)
37 Myanmar Vipassana (8 of 10)
38 Myanmar Vipassana Meditation 1
39 Myanmar Vipassana Meditation 2
40 Myanmar Vipassana Meditation 3
41 Myanmar Vipassana Meditation 4
42 Myanmar Vipassana Meditation 5
43 Myanmar Vipassana Meditation 6
44 Myanmar Vipassana Meditation 7
45 Myanmar Vipassana Meditation 8
46 Myanmar Vipassana Meditation 9
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web