ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:43am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက's Dhamma Talks by Jotika,Sayadaw U - DhammaWeb Audiojotika.gif ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက Sayadaw U Jotika
Jotika,Sayadaw U's Dhamma Talks :80
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 ဘဝဆိုတဲ့ေက်ာင္း 1 Life is School (1 of 2)
2 ဘဝဆိုတဲ့ေက်ာင္း 2 Life is School (2 of 2)
3 ဘဝဇာတ္ခံု Life Stage
4 ဘဝဇာတ္ခံု Life Stage (2 of 2)
5 English A Map of the Journey - day 1
6 English A Map of the Journey - day 10
7 English A Map of the Journey - day 11
8 English A Map of the Journey - day 2
9 English A Map of the Journey - day 3
10 English A Map of the Journey - day 4
11 English A Map of the Journey - day 5
12 English A Map of the Journey - day 6
13 English A Map of the Journey - day 8
14 English A Map of the Journey - day 9
15 ဓမၼ ေဆြးေႏြးပြဲ English Dhamma Discussion
16 မဂၤလာ တရားေတာ္ English Mangala Sutta
17 Myanmar Communication of Relationship(1)
18 Myanmar Communication of Relationship(2)
19 အေသ၀နာစဗာလာနံ (၂၉-၇-၂၀၀၁ စကၤာပူ) Myanmar Asevanā ca bālānam (Not to associate with fools)
20 အေျခခံတရားရႈနည္း Myanmar Basic Meditation
21 ၀ိပႆနာ အေျခခံတရား Myanmar Basic Vipassana
22 ပစၥဳပၸန္မွာထိတိုင္းသိေနပါ တရား Myanmar Be Aware every sensation(1 of 2)
23 ပစၥဳပၸန္မွာထိတိုင္းသိေနပါ တရား -2 Myanmar Be Aware every sensation(2 of 2)
24 စိတၲႏုပႆနာ တရား Myanmar Cittanupassana ( 1 of 2)
25 စိတၲႏုပႆနာ တရား Myanmar Cittanupassana ( 2 of 2)
26 Myanmar Communication Extend(1)
27 Myanmar Communication Extend(2)
28 စစ္မွန္ေသာကရုဏာတရား Myanmar Compassion(Karuna)
29 ဓမၼာ ႏုပႆနာ Myanmar Dhammanupassana
30 သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္ျခင္း တရားေတာ္ Myanmar Disc 8 Track 1
31 Myanmar Disc 8 Track 10
32 ဘဝနဲ႕ အခ်ိန္ တရားေတာ္ Myanmar Disc 8 Track 2
33 Myanmar Disc 8 Track 3
34 Myanmar Disc 8 Track 4
35 Myanmar Disc 8 Track 5
36 Myanmar Disc 8 Track 6
37 Myanmar Disc 8 Track 7
38 Myanmar Disc 8 Track 8
39 Myanmar Disc 8 Track 9
40 ဒုကၡသည္ သမုဒယျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Dukkha because Samudaya
41 အက်ိဳးရွိရဲ့လား (၂-၄-၂၀၀၂ တုိက်ိဳ ဂ်ပန္) Myanmar Effective
42 ေဒါသကိေလသာပယ္သတ္ျခင္း ၁၇-၁-၁၉၉၅ Myanmar Eliminating Dosa Kilesa (Anger)
43 ခြင့္လႊတ္ျခင္း Myanmar forgiveness
44 ေသာကကင္းေဝးေစရန္ Myanmar Free Form Sorrow
45 အေပ်ာ္ဆုံးလူတရား Myanmar Happiest Person
46 လူ႔သဘာဝ တရား Myanmar Human Nature
47 လူ႔သဘာဝ တရား Myanmar Human Nature (2 of 2)
48 သတိျဖင့္တစ္ဦးကို တစ္ဦးဆက္ဆံျခင္း Myanmar Inter-relationship with Sati
49 စိတ္၏ မိတ္ေဆြကိုယ္ျဖစ္ပါေစ 1 Myanmar Let Body be the best fried of Mind
50 စိတ္၏ မိတ္ေဆြကိုယ္ျဖစ္ပါေစ Myanmar Let Body be the best fried of Mind (2 of 2)
51 Myanmar Live Simple
52 ဘ၀၏အဆင့္အတန္းတရား Myanmar Living Standard
53 အထီးက်န္တရား Myanmar Loneliness
54 လမ္းေပ်ာက္တဲ့လူတရား Myanmar Lost the Way
55 ၂၈-၁၁-၉၆ မထားအပ္ေသာမာန္မာနတရား Myanmar Mana
56 တရားအားထုတ္ျခင္းသည္လူ႔သဘာ၀ Myanmar Meditation is Human Nature
57 တရားအားထုတ္ျခင္းသည္လူ႔သဘာ၀ Myanmar Meditation is Human Nature (2)
58 ေမတၲာတရား Myanmar Metta
59 သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ တရား Myanmar Mind associated with Sati(Mindfulness)
60 ဘ၀ကိုစိတ္ကဦးေဆာင္သည္ (၃၀-၃-၂၀၀၂ စကၤာပူ) Myanmar Mind is Leading Life
61 နိဝရဏ တရား Myanmar Nivarana(1 of 2)
62 နိဝရဏ တရား Myanmar Nivarana(2 of 2)
63 အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ Myanmar Opportunity and Responsibility
64 ၿငိမ္းခ်မ္ေရးတရား Myanmar Peace
65 စဲြၿမဲသူတို႔၏တိုးတက္မႈ တရား Myanmar Progress for Long Runner
66 ပင္ပန္းမႈေလွ်ာ့နည္းေစရန္ Myanmar Relief Stress and anxiety
67 သေဘာထားမွန္ေသာရန္ပြဲ Myanmar Right Altitude
68 သတိပဌာန္တရား Myanmar Satipatthana (Foundations of Mindfulness)
69 သတိပဌာန္တရား Myanmar Satipatthana (Foundations of Mindfulness)
70 ေအာင္ျမင္ေသာဘဝတရား Myanmar Successfuel Life
71 ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ Myanmar To Cultivate Higher Personality
72 ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ Myanmar To Cultivate Higher Personality (2 of 2)
73 ခ်စ္တတ္တဲ႕လူျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ Myanmar To Love(1 of 2)
74 ခ်စ္တတ္တဲ႕လူျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ Myanmar To Love(2 of 2)
75 ဘ၀တန္ဖိုးတရား Myanmar Value of Life
76 ဘ၀တန္ဖိုးတရား Myanmar Value of Life
77 ေဝဒနာႏုပႆနာ Myanmar Vedananupassanâ
78 ယေသာအယေသာ တရား Myanmar YaSo-Ayaso
79 ေယာနိေသာ မနသီကာရ -သေဘာထားမွန္ပါေစ။ Myanmar Yonisomanisikâra (1 of 2)
80 ေယာနိေသာ မနသီကာရ -သေဘာထားမွန္ပါေစ။ Myanmar Yonisomanisikâra (2 of 2)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web