ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:42am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးွွဇနက 's Dhamma Talks by Janaka, Sayadaw U - DhammaWeb Audioempty.gif ဆရာေတာ္ ဦးွွဇနက
Janaka, Sayadaw U's Dhamma Talks :6
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Metta Bhavana: Benefits Of Metta Meditation
2 Myanmar Opening Talk & Instructions
3 Myanmar Realizing The Characteristics Of Mental And Physical Reality
4 Myanmar Uprooting The Kilesa
5 Myanmar Vipassana - Specific And General Characteristics
6 Myanmar Vipassana Meditation
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web