ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

Jack Kornfield 's Dhamma Talks by JACK KORNFIELD - DhammaWeb Audioempty.gif Jack Kornfield
Jack Kornfield's Dhamma Talks :14
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Beginner Guide to Buddhism
2 English Dasa Parami (10 Perfection), 1.Intro
3 English Dasa Parami (10 Perfection), 10.Loving-kindness
4 English Dasa Parami (10 Perfection), 11.Equanimity
5 English Dasa Parami (10 Perfection), 12.Conclusion
6 English Dasa Parami (10 Perfection), 2.Generosity(Dana)
7 English Dasa Parami (10 Perfection), 3.Integrity
8 English Dasa Parami (10 Perfection), 4.Renunciation
9 English Dasa Parami (10 Perfection), 5.Energy
10 English Dasa Parami (10 Perfection), 6.Wisdom
11 English Dasa Parami (10 Perfection), 7.Patience
12 English Dasa Parami (10 Perfection), 8.Truthfulness
13 English Dasa Parami (10 Perfection), 9.Determination
14 English MEDITATION FOR BEGINNERS
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web